Hanna Björck

Hanna Björck

Senior Forskningsspecialist | Docent
E-postadress: hanna.bjorck@ki.se
Besöksadress: BioClinicum, Plan 8,Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardiov m Olofsson P Björck H, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Teamledare vid enheten för kardiovaskulär medicin, Inst. för MedS,
  Karolinska Institutet (2022- )
  Postdoc vid enheten för atherosklerosforskning, Institutionen för Medicin,
  Solna, Karolinska Institutet.
  Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap – fysiologi, Linköpings universitet,
  januari 2012.
  Magisterexamen i Molekylärbiologi, Uppsala universitet, januari 2006
  Uppsala Graduate School in Biomedical Research (UGSBR) – Uppsala
  universitet, januari 2006

Forskningsbeskrivning

 • Thorakalt aortaaneurysm manifesterar som en sjuklig vidgning av stora
  kroppspulsådern närmast hjärtat och kan leda till att blodkärlet brister.
  Målsättningen med vår forskning är att klargöra de sjukdomsmekanismer
  som ligger bakom aneurysm i thorakala aorta samt det kliniska förloppet som
  följer. Projekten inkluderar kliniska såväl som experimentella
  frågeställningar och baseras på en stor välkarakteriserad patientkohort
  med tillhörande biobank.
  För mer information, se den engelskspråkiga profilsidan.

Undervisning

 • Kursledare för 1BIO48 Molecular Medicine – Cardiometabolic and
  Infectious diseases [1].
  [1] https://education.ki.se/student/molecular-medicine-cardiometabolic-and-infectious-diseases-15-hp/1bi048

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI