Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Solna (MedS)

Utbildningsnämnden vid MedS ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål. Ordförande i nämnden är grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen.

Kommande möten 

HT-2023:

  • Torsdag 24 augusti, 15.00 – 16.30
  • Tisdag 24 oktober, 15.00 – 16.30
  • Måndag 11 december, 15.00 – 16.30

Plats: GKS Kebnekaise D2:04, 031.

Nämndens sammansättning

Kristina Broliden

Professor/överläkare. GUA/ordförande
Broliden K
K2 Medicin, Solna

Ledamöter

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt/ läkarprogrammet.
Parodis I
K2 Medicin, Solna

Maria Bradley

Professor/ läkarprogrammet.
Bradley M
K2 Medicin, Solna

Rachel Fisher

Professor/ biomedicinprogrammen/ bitr. GUA.
Hagberg C
K2 Medicin, Solna

Marie Holmqvist

Senior forskare/ läkarprogrammet.
Holmqvist
K2 Medicin, Solna

Therese Djärv

Adjungerad professor/ läkarprogrammet.
Djärv T
K2 Medicin, Solna

Lärarrepresentant från annan KI-institution:        

Agneta Månsson-Broberg, GUA, institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Studentrepresentanter

Dennis Bengtsson, läkarprogrammet.

Lärarrepresentanter, utan rösträtt (adjungerade)

Övriga:                                          

Documents

KB
Innehållsgranskare:
Ann-Sofie Sten
2023-10-31