Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Solna

Utbildningsnämnden vid institutionen för medicin, Solna (MedS) ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som uppdragsutbildning.

Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål. Ordförande i nämnden är grundutbildningsansvarig (GUA) vid institutionen.

Nämndens sammansättning

Profile image

Kristina Broliden

Professor/överläkare. GUA/ordförande

Ledamöter

Profile image

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt/ läkarprogrammet.
Profile image

Maria Hackzell Bradley

Professor/ läkarprogrammet.
Profile image

Rachel Fisher

Professor/ biomedicinprogrammen/ bitr. GUA.
Profile image

Marie Holmqvist

Senior forskare/ läkarprogrammet.
Profile image

Therese Djärv

Adjungerad professor/ läkarprogrammet.

Lärarrepresentant från annan KI-institution:        

Agneta Månsson-Broberg, GUA, institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Studentrepresentanter

Dennis Bengtsson, läkarprogrammet.

Lärarrepresentanter, utan rösträtt (adjungerade)

Övriga:                                          

Documents

KB
Innehållsgranskare:
2024-02-07