Kontaktpersoner för grundutbildningen vid MedH

Här listas kontaktpersoner för grundutbildningen vid institutionen. För kontaktuppgifter till momentansvariga hänvisar vi till sidan Grund- och avancerad utbildning vid institutionen för medicin, Huddinge.

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Månsson-Broberg

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet