Kontakt grundutbildningen vid MedH

Här listas kontaktpersoner för grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge.

Grundutbildningsansvarig, MedH

Grundutbildningsansvarig (GUA) vid MedH samordnar och ansvarar för att all utbildningsverksamhet på institutionen håller en hög kvalitet. GUA deltar även i institutionens ledningsgrupp, samt är ordförande i Utbildningsnämnden (UN) vid MedH.

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
H7 Medicin, Huddinge

Kursansvariga

Jonas Sunden-Cullberg

Momentansvarig Infektion, inom kursen Klinisk medicin
H7 Medicin, Huddinge

Johan Hoffstedt

Momentansvarig Medicinsk diagnostik, Huddinge
H7 Medicin, Huddinge

Anna Freyschuss

Ansvarig för studentvalda kurser (SVK)
H7 Medicin, Huddinge

Stefan Deneberg

Kursamanuens, Allmänmedicin för tandläkare
H7 Medicin, Huddinge

Bo Freyschuss

Ansvarig för Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL)
H7 Medicin, Huddinge

Utbildningsadministration

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör Moment Medicinsk diagnostik, Huddinge
H7 Medicin, Huddinge

Mary Hyll

Utbildningsadministratör Infektion, inom kursen Klinisk medicin
08-585 819 19
H7 Medicin, Huddinge

Karin Sendek

Utbildningsadministratör Klinisk medicin, termin 5 och 6
H7 Medicin, Huddinge

Josefine Berg

Utbildningsadministratör
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör KUL, Allmänmedicin för tandläkare
H7 Medicin, Huddinge