Kontakt grundutbildningen vid MedH

Här listas kontaktpersoner för grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge.

Grundutbildningsansvarig, MedH

Grundutbildningsansvarig (GUA) vid MedH samordnar och ansvarar för att all utbildningsverksamhet på institutionen håller en hög kvalitet. GUA deltar även i institutionens ledningsgrupp, samt är ordförande i Utbildningsnämnden (UN) vid MedH.

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Månsson-Broberg

Utbildningsadministration

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19
Administrativa kansliet

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet