Kontakt grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge.

På den här sidan hittar du uppgifter till kontaktpersoner för grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Grundutbildningsansvarig (GUA) vid MedH samordnar och ansvarar för att all utbildningsverksamhet på institutionen håller en hög kvalitet. GUA deltar även i institutionens ledningsgrupp, samt är ordförande i Utbildningsnämnden (UN) vid MedH.

Agneta Månsson-Broberg

Adjungerad adjunkt
H7 Medicin, Huddinge

Kursansvariga

Momentansvarig Infektion, inom kursen Klinisk medicin

Jonas Sunden-Cullberg

Adjungerad adjunkt
H7 Medicin, Huddinge

Momentansvarig Medicinsk diagnostik, Huddinge

Johan Hoffstedt

Anknuten till Forskning
H7 Medicin, Huddinge

Ansvarig för studentvalda kurser (SVK)

Anna Freyschuss

Adjungerad adjunkt
H7 Medicin, Huddinge

Kursamanuens, Allmänmedicin för tandläkare

Stefan Deneberg

Anknuten till Forskning
H7 Medicin, Huddinge

Ansvarig för Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL)

Bo Freyschuss

Anknuten till Undervisning/handledning
H7 Medicin, Huddinge

Utbildningsadministration

Josefine Berg

Utbildningsadministratör (föräldraledig)
H7 Medicin, Huddinge

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör Moment Medicinsk diagnostik, Huddinge
H7 Medicin, Huddinge

Mary Hyll

Utbildningsadministratör Infektion, inom kursen Klinisk medicin
08-585 819 19
H7 Medicin, Huddinge

Karin Sendek

Utbildningsadministratör Klinisk medicin, termin 5 och 6
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör KUL, Allmänmedicin för tandläkare
H7 Medicin, Huddinge

Erik Pettersson

Utbildningsadministratör
H7 Medicin, Huddinge
AM
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-01-18