Kontakt grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge.

På den här sidan hittar du uppgifter till kontaktpersoner för grundutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Grundutbildningsansvarig (GUA) vid MedH samordnar och ansvarar för att all utbildningsverksamhet på institutionen håller en hög kvalitet. GUA deltar även i institutionens ledningsgrupp, samt är ordförande i Utbildningsnämnden (UN) vid MedH.

Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Adjungerad Adjunkt;Anknuten till Forskning

Kursansvariga

Momentansvarig Infektion, inom kursen Klinisk medicin

Momentansvarig Medicinsk diagnostik, Huddinge

Johan Hoffstedt

Anknuten till Forskning

Ansvarig för studentvalda kurser (SVK)

Anna Freyschuss

Adjungerad Adjunkt

Kursamanuens, Allmänmedicin för tandläkare

Profile image

Stefan Deneberg

Anknuten till Forskning

Ansvarig för Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL)

Profile image

Bo Freyschuss

Anknuten till Undervisning/Handledning

Utbildningsadministration

Profile image

Josefine Berg

Utbildningsadministratör (föräldraledig)
Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör Moment Medicinsk diagnostik, Huddinge

Mary Hyll

Utbildningsadministratör Infektion, inom kursen Klinisk medicin
+46852483628
Profile image

Karin Sendek

Utbildningsadministratör Klinisk medicin, termin 5 och 6
+46852483308
Profile image

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör KUL, Allmänmedicin för tandläkare
Profile image

Erik Pettersson

Utbildningsadministratör;Projektadministratör
AM
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-04-05