Grundutbildning vid MedH

Grundutbildningen vid MedH ges av lärare med hög pedagogisk, akademisk och medicinsk kompetens i en inspirerande miljö med studenten och patienten i centrum. Institutionen ger ett flertal kurser på termin 4, 5 och 6 vid läkarprogrammet, studentvalda fördjupningskurser (SVK) vid termin 6 och 11, samt en kurs på tandläkarprogrammet och fristående kurser.

För dig som undervisar vid MedH