Grundutbildning vid MedH

Grundutbildningen vid MedH ges av lärare med hög akademisk och medicinsk kompetens och sker i en inspirerande miljö av starkt pedagogiskt och medicinskt engagemang med studenten och patienten i centrum. Institutionen ger flera kurser på Läkarprogrammet termin 4, 5 och 6, samt studentvalda kurser (SVK), tandläkarprogrammet samt fristående kurser.