Grand Round

Alla kliniker med sin akademiska hemvist på institutionen för medicin, Huddinge deltar på Grand Round; hematologi, lever/pankreas, endokrinologi, kardiologi, lungmedicin, reumatologi, infektion, och hud. Även andra kliniker såsom njurmedicin, akutmedicin, neurologi och åldrande är välkomna!

Grand Round är en populär föreläsningsserie där medicinska nyheter av allmänintresse och presentationer av patientfall presenteras. Oftast ges en presentation utifrån ett autentiskt fall, gärna ett komplicerat fall, eller ett fall av allmänintresse där värdefulla principer för handläggning och behandling kan förmedlas och spridas.

Vid presentationen medverkar auditoriet med förslag på utredningar och diagnos, gärna följt av en litteraturgenomgång och uppdatering av kunskapsläget. Föreläsaren ansvarar för att ha fått godkännande av berörd patient/anhörig och för att undvika att uppge personuppgifter eller detaljer som kan härledas till en specifik person.

Grand Round vänder sig i första hand till läkare inom de ingående klinikerna och till dess läkarstudenter, men övrig personal från klinikerna är självfallet också välkomna!

Föreläsningsserien Grand Round startade på1980-talet som ett forum för vidareutbildning.

Föreläsningar VT -22

Tid:

Onsdagar kl. 12:00–13:00 för föreläsning, inklusive cirka 15 min för diskussion.

Plats: 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Se schemat för specifik lokal!

Ingen anmälan behövs - först till kvarn! Smörgås serveras.

Schema maj/juni 2022

Schema maj 2022
Datum Område Titel Föreläsare Lokal
4/5 ÅLDRANDE ”Karolinska: världens dyraste boende” Alexandre Bonnard, Överläkare ME Åldrande Svartsjön Novum
11/5 HEMATOLOGI ”Precisionsbaserad, målstyrd terapi - den spektakulära framgångssagan KML” Professor Leif Stenke, Överäkare ME Hematologi Svartsjön Novum
18/5 REUMATOLOGI ”Mystiskt inflammatoriskt tillstånd hos två äldre män” Karin Gunnarsson, Specialistläkare ME Gastro hud reuma & Nancy Vivar Pomiano, Specialistläkare ME Gastro hud reuma Föreläsningssal B64
25/5 NEUROLOGI "Corticobasal degeneration? " Martin Paucar Arce, Specialistläkare ME Neurologi C1:87

Minnesvärda presentationer 

Grand Round riktar ett stort tack till alla medverkande föreläsare, som efter varje presentation belönas med ett diplom samt en motivering.

Här listas 2022 års presentationer:

9 mars – Ida Löfman, Överläkare, ME Kardiologi, Tema Hjärta, Kärl och Neuro

”Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt; ARNI, betablockerare, MRA, SGLT-2 hämmare” 

En tydlig, mycket trevlig och lärorik presentation om hjärtsvikt och riktlinjer för behandling och omhändertagande vid hjärtsvikt.

16 mars – Boris Kan, Överläkare, ME Infektionssjukdomar

"Cognitive error " på infektionsdagvården - en bekännelse

En reflekterande genomgång kring varför vi som läkare emellanåt tänker fel, en mycket uppskattad presentation.

30 mars – Theo Gülen, Överläkare, ME Lung- allergisjukdomar

”Ärftlig andfåddhet – finns det?”

En guidning genom C1-inhibitorer och bradykinin samt behandlingsalternativ vid hereditärt angioödem.

6 april – Per Stål, Överläkare, ME Övre buk, Lever-och pankreassjukdom

”Från ljus lever mot mörka utsikter – en patientresa”

En levande och pedagogisk föreläsning om en patientresa genom leversjukdom.

20 april – David Nathanson Överläkare, ME Endokrinologi

"Diabeteskriser"

Handfasta råd och riktlinjer kring allvarliga situationer som kan uppstå när socker metabolismen är satt ur spel.

27 april – Lovisa Hallander & Anwar Siddiqui, ME Akut Huddinge

“Det började med ikterus – Klurigt fall från intermediärvården”

En intressant fallpresentation och givande föreläsning kring patofysiologin och orsaker till det fascinerande tillståndet HLH.

4 maj – Alexandre Bonnard, Överläkare ME Åldrande

”Karolinska: världens dyraste boende”

För presentation kring juridisk problematik, en lång och dyr väg med många återvändsgränder.

11 maj – Professor Leif Stenke, Överäkare ME Hematologi

”Precisionsbaserad, målstyrd terapi - den spektakulära framgångssagan KML”

För en mycket givande föreläsning om KML och tyrosinkinashämmare.

18 maj – Karin Gunnarsson & Nancy Vivar Pomiano, Specialistläkare ME Gastro hud reuma

”Mystiskt inflammatoriskt tillstånd hos två äldre män”

En spännande inblick i reumatologiskt detektivarbete.

Pristagare bästa Grand Round föreläsning

Historiskt utsågs en vinnare för bästa Grand Round-föreläsning varje termin. Varje presentation bedömdes med poäng (1-5) av slumpvis utvalda åhörare (samma antal varje gång). Presentationen med högst medelpoäng vann äran samt även en mindre prissumma.

Här hittar du en lista på några av GR pristagarna från tidigare terminer

Vårterminen 2017

Peter Stenvinkel vid Enheten för medicinska njursjukdomar (Clintec). Titel: "Björnen sover..."

Höstterminen 2016

Thomas Flodin vid Avdelningen för Hjärt- och lungsjukdomar. Titel: "Ung man från Sydamerika med trötthet och ont i bröstet"

Vårterminen 2016

Mikael Lehtihet vid Andrologen/Endokrinkliniken, fick för andra gången utmärkelsen. Titel: "Vad blev det?" 

Höstterminen 2015

Mats Palmér, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes. Titel: "Hyperkalcemi - orsaker, utredning och behandling (när och hur?)"

Vårterminen 2015

Märit Wallander, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes. Titel: "Den bleka sanningen - en underskattad global epidemi". 

Höstterminen 2014

Jesper Bäckdahl, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes. Titel: "The eye cannot see what the brain does not know".

Vårterminen 2014

Per Stål, Gastrocentrum. Titel: "Autoimmun leverpåverkan med risk för cancer".

Höstterminen 2013

Karin Strandberg, Enheten för Hjärt- och Lungsjukdomar. Titel: "Födoämnesöverkänslighet".

Vårterminen 2013

Pia Andersen, Geriatriska kliniken.

Höstterminen 2012

Magnus Johansson, Akut internmedicin. Titel: "Akutsjukvård på hög höjd i Nepal."

Vårterminen 2012

Vesna Jelic, Geriatriska kliniken. Titel: "Sju specialister gick vilse".

Kontakt

Yvonne Edlund

Administratör Grand Round

Ansvarig Grand Round

Andrea Lindfors

Klin. Ass. Bitr Överläkare, ME Övre Buk, lever- och pankreassjukdom.