Grand Round

Grand Round är en populär och återkommande föreläsningsserie vid Institutionen för medicin.

Grand Round (GR) föreläsningarna är pausade tills vidare på grund av covid-19

Grand Round (GR) startade på 80-talet som ett forum för vidareutbildning för medicinklinikens läkare, där även medicinstudenterna var välkomna. Vid GR presenterades forskningsprojekt och avhandlingar, medicinska nyheter av allmänintresse och fallpresentationer. Numera deltar alla kliniker som har sin akademiska hemvist på Institutionen för medicin i Huddinge (hematologi, gastrocentrum medicin, endokrinologi, kardiologi, lungmedicin, reumatologi, infektion, och hud), men även andra kliniker (njurmedicin, klinisk farmakologi, akutklinik, neurologi, geriatrik med flera).

Oftast ges en presentation utifrån ett autentiskt fall (gärna ett "knepfall", eller ett fall med allmänintresse), där auditoriet medverkar med förslag på utredningar och diagnos, följt av en litteraturgenomgång och uppdatering av kunskapsläget.

Pris till bästa GR-föreläsare

Som en extra morot utdelar institutionen varje termin ett pris - ära och 5000 SEK - till den bästa GR-presentationen under terminen. Vid varje GR poängbedöms presentationen (1-5) av slumpvis utvalda åhörare (ett fixt antal), och den presentation som får högst medelpoäng vinner.

GR vänder sig i första hand till läkare inom de ingående klinikerna och till läkarstudenterna, men självfallet är övrig personal från klinikerna välkomna.

Grand Round är en populär och återkommande föreläsningsserie vid Institutionen för medicin. Föreläsningarna startade på 1980-talet som ett forum för vidareutbildning för medicinklinikens läkare, där även medicinstudenterna var välkomna.

Pristagare

Vårterminen 2017

Peter Stenvinkel vid Enheten för medicinska njursjukdomar (Clintec) fick pris för bästa Grand Round- föreläsning under vårterminen 2017. Peters titel var "Björnen sover..."

Höstterminen 2016

Thomas Flodin vid Enheten för hjärt- och lungsjukdomar fick priset för bästa Grand Round föreläsning HT 2016. Titeln på föreläsningen var "Ung man från Sydamerika med trötthet och ont i bröstet"

Vårterminen 2016

Mikael Lehtihet vid Andrologen/Endokrinkliniken fick för andra gången pris för bästa Grand Round föreläsning. Titeln var "Vad blev det?" 

Höstterminen 2015

Mats Palmér, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, fick priset för Bästa Grand Round höstterminen 2015 med sin föreläsning föreläsning "Hyperkalcemi - orsaker, utredning och behandling (när och hur?)"

Vårterminen 2015

Märit Wallander, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, fick priset för Bästa Grand Round vårterminen 2015 med sin föreläsning föreläsning "Den bleka sanningen - en underskattad global epidemi". 

Höstterminen 2014

Jesper Bäckdahl, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, fick priset för Bästa Grand Round höstterminen 2014 med sin föreläsning föreläsning "The eye cannot see what the brain does not know".

Vårterminen 2014

Per Stål, Gastrocentrum, fick priset bästa Grand Round för sin föreläsning: "Autoimmun leverpåverkan med risk för cancer".

Höstterminen 2013

Karin Strandberg, Enheten för Hjärt- och Lungsjukdomar, är vinnaren av bästa Grand Round presentation HT2013 för sin föreläsning "Födoämnesöverkänslighet".

Vårterminen 2013

Priset för bästa Grand Round presentation gavs till Pia Andersen, Geriatriska kliniken.

Höstterminen 2012

Magnus Johansson, Akut internmedicin, fick priset Bästa Grand Round för sin föreläsning "Akutsjukvård på hög höjd i Nepal."

Vårterminen 2012

Vesna Jelic, Geriatriska kliniken, belönades med priset Bästa Grand Round för sin föreläsning "Sju specialister gick vilse".

Höstterminen 2011

Peter Hemmingsson, Njurmedicin, tilldelades priset Bästa Grand Round för sin föreläsning med titeln "Ögat som gav sig av".

Vårterminen 2011

Priset för bästa Grand Round gick till Mikael Lehtihet, Andrologen/Endokrinkliniken, för föreläsningen med titeln "Stora män, men &..?"

Höstterminen 2010

Priset för bästa Grand Round gick till Mussie Msghina, Psykiatri Sydväst, och Rayomand Press, Neurologikliniken, för föreläsningen "Den osynliga länken mellan neurologi och psykiatri".

Vårterminen 2010

Priset för bästa Grand Round gick till Magnus Nygren, Enheten för kardiologi, för föreläsningen "Hjärtstillestånd är väl inte så farligt...".

Kontakt

Agneta Månsson-Broberg

Ansvarig Grand Round
Henter

Yvonne Edlund

Administratör Grand Round
Administrativa kansliet