Utbildning inom tandläkarprogrammet vid MedH

Institutionen för medicin, Huddinge ger kursen Allmänmedicin för tandläkare inom ramen för tandläkarprogrammet.

Student på tandläkarprogrammet. Foto: Ulrich Schulte

Allmänmedicin (6 hp)

KURSKOD 2TL057

Kursen ger en översikt över allmänmedicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd med fokus på deras koppling till odontologiska tillstånd och vice versa. Kursen genomförs med omväxlande föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

För studenter på kursen Allmänmedicin

Kontakt

Stefan Deneberg

Kursamanuens, Allmänmedicin för tandläkare

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör, Allmänmedicin för tandläkare