Om oss vid CHE

På denna sida hittar du information om Etikenheten vid LIME och också om Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. Klickar du dig vidare finner du namn och mejl till alla anställda och anknutna vid Etikenheten.

Om Etikenheten vid LIME - en del av CHE

Etikenheten vid LIME på KI är en del av Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. Här bedrivs undervisning och forskning samt skapas och delges information om medicinetiska frågor och principer. Enheten består av ett antal kliniker och filosofer samt en administratör och flera doktorander.
 

Om CHE

Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet bildar tillsammans Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. CHE:s verksamhetsområde är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor.

Detta innefattar de etiska problem som uppstår i olika professioners yrkesutövning inom hälso- och sjukvården samt etiska frågeställningar i utveckling, användning och testning av teknik och metoder för prevention, diagnostik och behandling. Verksamhetsområdet innefattar vidare grundläggande beslut från samhällets sida beträffande satsning på hälso- och sjukvård. Inom sitt verksamhetsområde bedriver CHE forskning, forskarutbildning, kunskapsuppbyggnad, grundutbildning och information. Forskningen innefattar såväl tillämpade projekt som mera grundläggande projekt vilka syftar till en djupare förståelse av etiska problem av betydelse för hälso- och sjukvården och för biomedicinsk forskning.

 

Kontakta Etikenheten

Personal vid Etikenheten