Om etikenheten vid LIME

Etikenheten vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet är en av många enheter på LIME och samtidigt en del av Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. Inom etikenheten bedrivs undervisning, forskning och rådgivning i medicinetiska frågor.

Forskningen vid etikenheten rör dels etiska frågor som rör hälso- och sjukvården (klinisk etik), dels medicinsk forskningsetik. Vi har i ett aktuellt projekt breddat oss mot etiska spörsmål inom socialtjänsten. Vi undervisar på ett flertal program på grund- och avancerad nivå inom grundläggande etik, klinisk etik, forskningsetik och vetenskapsteori. Dessutom undervisar vi doktorander, doktorandhandledare och läkare under ST-utbildning.

Om CHE
Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet bildar tillsammans Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, CHE. CHE:s verksamhetsområde sedan starten 2008 är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor.

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2023-11-22