Hälsomått och ekonomisk utvärdering

This page in English

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård.

Mätning och värdering av hälsotillstånd är väsentliga i studier av befolkningens hälsa och ojämlikhet i hälsa samt i ekonomisk utvärdering. EQ-5D-instrumentet används som hälsomått i flera av forskargruppens olika projekt. 

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskare

Kristina Burström

Enhet: CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
E-post: Kristina.Burstrom@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

För mer information om forskargruppsmedlemmarna, se vår engelska sida.

Jenny BergAnknuten
Kristina BurströmForskare
Shaofan ChenForskarstuderande
Ann-Charlotte EgmarAnknuten
Sophie LangenskiöldAnknuten
Peter LindgrenProfessor, adj
Jonas LundkvistAnknuten
Ola RolfsonAnknuten
Sun SunAnknuten
Mimmi ÅströmForskarstuderande

Forskargruppen är knuten till Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning vid Stockholms läns landstings sjukvårdsområde och samarbetar med forskargruppen Equity and Health Policy vid Institutionen för folkhälsovetenskap samt med Enheten för jämlik och jämställd hälsa vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landstings sjukvårdsområde.

Pågående projekt

Kommer att presenteras.

Utvalda publikationer

Rapporter

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2014.
Burström B, Burström K, Corman D
Stockholm: Stockholms läns landsting, 2014. Rapport 2014:3

Utveckling av EQ-5D-Y - en barnvänlig version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D 
Burström K, Egmar AC, Sun S, Eriksson M, Svartengren M
Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2010. Rapport 2010:22

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
Burström B, Schultz A, Burström K, Fritzell S, Irestig R, Jensen J, Lynöe N, Martilla A, Sun S
Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Enheten för Hälsoekonomi, 2007. Rapport 2007:5

Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D - en introduktion
Henriksson M, Burström K
Läkartidningen 2006;103:1734-39.

Vetenskapliga publikationer

Nedan finner ni ett dokument med 2015-års publikationer.

Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states.
Burström K, Sun S, Gerdtham U, Henriksson M, Johannesson M, Levin L, et al
Qual Life Res 2014 Mar;23(2):431-42

Development of the EQ-5D-Y: a child-friendly version of the EQ-5D
Wille N, Badia X, Bonsel G, Burström K, Cavrini G, Devlin N, Egmar AC, et al
Qual Life Res. 2010 Aug;19(6):875-86

Health-related quality of life 10 years after intracranial aneurysm rupture: a retrospective cohort study using EQ-5D
von Vogelsang AC, Burström K, Wengström Y, Svensson M, Forsberg C
Neurosurgery. 2013 Mar;72(3):397-405

Does income-related health inequality change as the population ages? Evidence from Swedish panel data.
Islam M, Gerdtham U, Clarke P, Burström K
Health Econ 2010 Mar;19(3):334-49

Finansiärer

Stockholms läns landsting; EuroQol Foundation; FORTE; National Nature Science Foundation of China; EU Programme for Employment and Social Innovation; Chinese Scholarship Council; Nantong University, China.

EtikFolkhälsovetenskapHälsoekonomiJämställdhet