Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik utgörs på LIME av en forskargrupp i medicinsk etik, forskarteam i innovativ vård och i medicin- och vetenskapshistoria samt ett forskarnätverk i hälsoekonomi.