Skip to main content

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik är ett samarbete inom medicinsk etik mellan berörda enheter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

Centret innefattar också hälsoekonomi och medicinsk vetenskapshistoria.

AJ
Annelie Jonsson
2019-09-20