Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik är ett samarbete inom medicinsk etik mellan berörda enheter på Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

Centret innefattar också hälsoekonomi och medicinsk vetenskapshistoria.