Avslutade forskningsprojekt på KIND

Här hittar du avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt på KIND.

Sven Böltes forskargrupp

ASC-inclusion

ASC-inclusion är en internet-baserad plattform som syftar till att överbrygga de svårigheter med kommunikation och interaktion som barn med neuropsykiatriska diagnoser har. Läs mer om ASC-inclusion

AuTrain

AuTrain-projektets syfte är att främja en välbehövlig europeisk struktur för att förbättra livssituationen för människor med autismspektrumtillstånd genom användning av innovativ digital utbildning. Läs mer om AuTrain

EU-AIMS – identifikation av markörer för autism

Studien syftar till att identifiera kognitiva och biologiska markörer för autism vilka kan bidra till en tidigare och mer exakt diagnostisk bedömning, till att bättre kunna predicera prognos och att underlätta utvecklingen av läkemedelsbehandlingar vid autism. Läs mer om EU-AIMS

KITE – Neurofeedback och arbetsminnesträning

I projektet KITE undersökte vi effekterna av kognitiva inlärnings- och träningsmetoder för barn och ungdomar med ADHD. Läs mer om KITE

Neuropsyk

The main objective of NEUROPSYK is to improve clinical services for individuals with autism and other NDD through adequate health care follow-up. Read more about neuropsyk

Nutritional factors and autism in small children

Around 60% of individuals diagnosed with ASD also report gut complaints. Does this mean that the psychological symptoms of ASD and the digestive problems have anything in common? Read more about nutritional factors and autism in small children.

Profile image

Sven Bölte

Projektledare
+46852482867

Terje Falck-Ytters forskargrupp

BABYTWINS

I studien BabyTwins undersöker vi betydelsen av arv och miljö för en rad olika egenskaper och beteenden i spädbarnsåldern. Läs mer om BABYTWINS

COST - Enhancing the scientific study of early autism

COST är ett sedan länge etablerat stödsystem för samarbete mellan forskare i Europa. Läs mer om COST

iTWIN

Syftet med projektet är att förstå vilka faktorer som påverkar barns uppmärksamhet. Detta är viktigt därför att uppmärksamhetsproblem tros ligga bakom ADHD så väl som autism. Läs mer om iTWIN

Profile image

Terje Falck-Ytter

Projektledare
SB
Innehållsgranskare:
2024-06-03