ASC-inclusion

Datorbaserad interaktion för barn med NPF

ASC-inclusion är en internet-baserad plattform som syftar till att överbrygga de svårigheter med kommunikation och interaktion som barn med neuropsykiatriska diagnoser har. Plattformen kombinerar flera av de nyaste teknologiska landvinningarna som klarar att läsa av användarnas gester, ansiktsuttryck och tal med hjälp av mikrofoner samt webkameror. Verktyget kombinerar därför flera avancerade tekniker, såsom tolkning av användarens gester, ansiktsuttryck och röstuttryck med utvecklande spelmoment, animationer, video- och audioklipp.

I ASC-inclusion kan användarmiljön anpassas, både utifrån användarens önskemål och utifrån individuella förmågor, utmaningar samt motivationsbehov. Genom verktyget kan även vårdare ges en miljö för stödinformation, information om barnets användande och framsteg i verktyget samt chatmiljöer och forum för föräldrar och lärare.

För mer information

Profile image

Steve Berggren

Leg psykolog, doktorand, biträdande föreståndare KIND, enhetschef BUP-KIND
Innehållsgranskare:
2024-03-04