BABYTWINS

I studien BabyTwins undersöker vi betydelsen av arv och miljö för en rad olika egenskaper och beteenden i spädbarnsåldern.

Tvillingstudier kan ge unik information om arvets respektive miljöns betydelse för olika beteenden. Denna information är viktig för vår förståelse av barns utveckling, och i synnerhet varför barn är olika. I studien riktar vi in oss på den tidiga utvecklingen, där det finns stora kunskapsluckor i dag.

Studien drivs av forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm och ingår i ett större forskningsprojekt med syftet att förstå den tidiga utvecklingen hos barn.

Studien är finansierad av EU (H2020 MSC European Training Network ‘BRAINVIEW’, 2015-2017, PIs = Terje Falck-Ytter, Sven Bölte) samt av Stiftelsen Riksbankens Jubilemusfond (RJ; 2016-2020, PI = Terje Falck-Ytter).

Kontaktperson

 

Profile image

Terje Falck-Ytter

Senior Forskare
TF
Innehållsgranskare:
2024-03-04