AuTrain

AuTrain supports improving the situation of people with ASD – Autism Spectrum Disorder – by using
digital learning solutions for implementing an online-based training course for “autism officers”.

AUTrain

Children on the autism spectrum, who are already vulnerable to poor psychosocial outcomes, are at much greater risk than their non-autistic peers of being expelled from school" (BREDE et al., 2017). Also adults with Autism Spectrum Disorder face many problems in finding a job (see SCOTT et al., 2018). "We need to encourage urgent local action on policies, systems and structures [...] to the ideal of inclusion" (PELLICANO et al., 2018) and "to understand the living experiences of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) from a broader perspective" (MAHDI et al., 2017). For all these reasons, the project AuTrain aims at improving the actual situation of people with ASD in Europe by developing and implementing a comprehensive online-platform that can be used for several purposes.

 

Documents

AuTrain-projektets syfte är att främja en välbehövlig europeisk struktur för att förbättra livssituationen för människor med autismspektrumtillstånd (ASD) - genom användning av innovativ digital utbildning.

AuTrain-projektet syftar till att förbättra livssituationen för människor med ASD genom att öka medvetenheten hos dem som möter autistiska personer i olika sammanhang. Projektgruppen sammanställer för detta ändamål en omfattande kunskapsbas om ASD, dess former och utmärkande egenskaper. Kunskapsbasen kommer att finnas på en onlineplattform som dessutom kommer att innehålla allt nödvändigt undervisnings- och träningsmaterial för kursen ”Autism Officer / Autism Officer”.  Denna fördjupningskurs som leder till certifiering av Autism Officers är huvudsyftet för AuTrain.

Ackrediteringen av den mer yrkesinriktade nivån ”Autism Officer / Autism Support Officer” kommer att utföras av ett fristående, ISO 17024-certifierad organisation. Certifieringen av utbildningen utgör grunden för projektets långsiktiga hållbarhet. Fri tillgång till AuTrain-plattformen säkerställer att alla dokument kan användas av olika organisationer även efter projektets slut.

Projektgruppen, som ansvarar för planeringen och implementeringen av AuTrain, består av experter inom olika områden från europeiska universitet och utbildningsinstitutioner med gedigen erfarenhet av bemötande av och arbete med personer med ASD. FH JOANNEUM Institute of Internet Technologies & Applications i Österrike ansvarar för utvecklingen av onlineplattformen och säkerställer att användarvänlighet och didaktisk kvalitet kommer att vara på högsta nivå.

Kontakt

Wiener Straße 60, A-8605 Kapfenberg

+43 (0) 3862 323 32

vinco@aon.at

www.vinco.at

Partner

Material

State-of-the-Art rapporten

State-of-the-Art-rapporten är ett innehållsrikt vetenskapligt dokument som bygger på omfattande forskning, beprövad erfarenhet samt projektgruppens egna kvalitativa och kvantitativa data som kommer att analyseras enligt ”mixed methods”Kursinnehåll

Skapandet av kursinnehåll, undervisningsmaterial och läromedel är ett av projektets viktigaste resultat därför att detta innehåll och denna kunskap kommer att utgöra basen för kunskapsöverföring i de planerade utbildningarna. Alltihop baserar sig på State-of-the Art-rapporten. Hela konsortiet kommer tillsammans att utveckla utbildningens alla delar och aktiviteter.

Kursinnehåll:

Kursinnehållet för ”autism officer” kommer att finns i en textfil på engelska. Upplägget bygger på aktuell internationell praxis när det gäller vuxenutbildning, yrkesutbildning och specialpedagogik för att säkerställa att utbildningen ”autism officer” kan och ska hålla samma kvalitet i hela Europa efter projektets slut.

Undervisningsmaterial och läromedel

Utvecklingen av undervisningsmaterial och läromedel för att såväl implementera som genomföra ”autism officer”-kursen är en av projektets viktigaste delar. Till skillnad från befintliga kursupplägg inom området utgår AUTRAIN från en helhetssyn avseende utbildning för icke-yrkesverksamma, som kombinerar olika didaktiska strategier, olika former av media och fördelarna med blandade lärmiljöer. Därmed kommer innehållet vara lämpligt att användas olika yrkeskategorier.

Lärobok:

Ett av projektets konkreta och ”handfasta” resultat är en mindre lärobok på följande språk: engelska, grekiska, italienska, portugisiska och tyska. Lärobokens upplägg gör att den kommer att kunna användas vid utbildning av icke-yrkesverksamma personer i bemötandet av människor med ASD i alla åldrar. Läroboken består av en allmän del om autism och en specifik del med olika övningar, faktarutor, råd och detaljerad information.

AUTRAIN-plattformen

Det är med själva AuTrain-plattformen som är det här projektets huvudsakliga nytillskott. Det är den första öppna Europabaserade online-resursen för olika användningsområden och som tillhandhåller information och kurser om hur man aktivt kan arbeta för att förbättra social inkludering av människor med ASD ur ett europeiskt perspektiv. Som tidigare nämnts är AuTrain en resurs som är ensam om att kunna användas både som en viktig källa för allmän information ASD, dess former och utmärkande egenskaper och om hur man bemöter människor med ASD i vardagen på lämpligt sätt, och för att implementera ett utbildningsupplägg som bygger på aktuell praxis för yrkesutbildning i blandade lärmiljöer. Därmed hoppas vi att AuTrain-plattformen ska bli en europeisk källa och en gemensam mötesplats för det teoretiska och praktiska arbetet inom ASD-fältet och för social inkludering av människor med ASD.

ISO 17024-certifiering

De viktigaste komponenterna vid utvecklingen och implementeringen av ett ISO17024-baserat ackrediteringsförfarande är:

  • en välunderbyggd och allmänt accepterad kompetensportfolio / certifieringsdokument.
  • skapandet av en kvalitetsansvarig styrelse som övervakar och säkerställer kvalifikations- och kompetenskraven.

Partners

VINCO (projektledare)

Karin Kräftner

Wiener Straße 60, A-8605 Kapfenberg, Österrike

 

FH JOANNEUM GmbH (projektledning)

Herr Wolfgang Schabereiter (ansvarig för projektet))

Institute Internet Technologies & Applications Werk- VI- Straße 46, 8605 Kapfenberg, Österrike

 

UNIVERSIDADE DO MINHO (projektledning)

Ana Paula Loução Martins

Instituto de Educação, Centro de Investigação em EducaçãoR. da Universidade, 4710-057 Braga, Portugal

 

KAROLINSKA INSTITUTET (projektledning)

Prof Sven Bölte

CAP Research Center, KIND Gävlegatan 22 (Entré B), våning 8

11330 Stockholm, Sverige

 

EUROPEISKA UTBILDNINGSINSTITUTET (projektledning)

Ms Kalli Rodopoulou

25 Gerakari str., 74100 Rethymno, Kreta

 

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO SOC: COOP (projektledning)

Ms Alice Maraldi

Viale della Lirica, 15 - 48124 Ravenna, Italien

 

 

 

 

Una Prosell
2024-03-04