Annika Janson

Annika Janson

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: annika.janson@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnendokrinologi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är kliniskt verksam barnläkare och barnendokrinolog och arbetar som överläkare inom patientflöde "Barnendokrin och metabol" på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och vid Rikscentrum Barnobesitas som finns i Liljeholmen inrymt vid Specialistmottagningen barn och unga.

    Barnendokrinologi handlar om hormonell styrning av barnets tillväxt och pubertet. Jag har också ett starkt intresse för global hälsa. Jag har arbetat i flera länder, senast i Etiopien med London School of Hygiene & Tropical Medicine. I min forskning är jag knuten till Kvinnors och barns hälsa (KBH) på Karolinska Institutet.

    Jag är vice chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.

    I arbetet med de nya formerna för kunskapsstyrning är jag utsedd att leda arbetet i "Regional arbetsgrupp barnobesitas (RAGBO)" i Region Stockholm som är en av de arbetsgrupper som ska leverera underlag till det Regionala programområdet (RPO) Barn och ungdomars hälsa.

Forskningsbeskrivning

  • Mina forskningsintressen är barnendokrinologi med tillväxt, pubertet, barnobesitas, diabetes typ 1, diabetes typ 2, sköldkörtelsjukdomar och Addisons sjukdom. Jag är dessutom intresserad av global hälsa, hälsodata och hälsosystem.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Docent, pediatrik, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI