SweJEM: Låg sysselsättningskvalitet

En kvantitativ jobb-exponeringsmatris (JEM) för en multidimensionell definition av låg sysselsättningskvalitet från 1992-2017 i fem års intervall (1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017). JEM:en är också stratifierad efter ålder och kön. JEM:en ger andelen arbetare som klassificeras ha en låg sysselsättningskvalitet för varje yrkeskod (NYK, SSYK96 och SSYK2012).

JEM:en utvecklades baserat på en teoretisk och empirisk modell av låg sysselsättningskvalitet som en multidimensionell konstruktion inklusive följande tre dimensioner: anställningsosäkerhet, otillräcklig inkomst och brist på rättigheter och skydd. (Kreshpaj et al 2020) 

JEM:en beskriver ett index med fem poster som motsvarar tre dimensioner av låg sysselsättningskvalitet, som ibland kallas prekär anställning: osäkerhet i avtalsförhållande, tillfällighet i kontrakt, flera jobb/sektorer, inkomstnivå och bristande facklig organisering. Indexet sträcker sig mellan -10 och +2 och gränsen för att klassas som att ha låg sysselsättningskvalitet är under -3. (Jonsson et al 2021)

Tekniskt bakgrundsmaterial med STATA do-filer med fullständig källkod finns på github 
https://github.com/TBodin/swe-rope

Publikationer

What is precarious employment? A systematic review of definitions and operationalizations from quantitative and qualitative studies.
Kreshpaj B, Orellana C, Burström B, Davis L, Hemmingsson T, Johansson G, Kjellberg K, Jonsson J, Wegman DH, Bodin T
Scand J Work Environ Health 2020 May;46(3):235-247

Exploring multidimensional operationalizations of precarious employment in Swedish register data - a typological approach and a summative score approach.
Jonsson J, Matilla-Santander N, Kreshpaj B, Orellana C, Johansson G, Burström B, Alderling M, Peckham T, Kjellberg K, Selander J, Östergren PO, Bodin T
Scand J Work Environ Health 2021 Mar;47(2):117-126

Kontaktperson

swejem@ki.se 

Profile image

Theo Bodin

Biträdande Lektor
+46852487202
Anna Persson
2024-01-12