IMM Riskbedömningssekretariat

Forskare verksamma inom IMMs riskbedömningssekretariat.

Maria Kippler

Lektor, ordförande

Mattias Öberg

Forskare, Sekreterare

Anna Beronius

Senior forskningsspecialist

Anda Gliga

Forskningsspecialist

Linda Schenk

Senior forskare
0852487968
Anna Persson
2023-10-27