IMM Riskbedömningssekretariat

Forskare verksamma inom IMMs riskbedömningssekretariat.

Maria Kippler

Lektor, ordförande

Anna Beronius

Senior forskningsspecialist

Mattias Öberg

Forskare, Sekreterare
Anna Persson
2023-01-30