INTERPHONE

I Sverige drabbas varje år över 1100 personer av hjärntumör. Prognosen är för många patienter mycket dålig. Det finns olika typer av hjärntumörer; de vanligaste är gliom (där glioblastom utgör en stor andel) och meningiom. Meningiom är vanligare bland kvinnor än män, medan gliom är vanligare bland män än kvinnor.

Vi har idag väldigt lite kunskap om orskerna till hjärntumör, och de kända riskfaktorerna (joniserande strålning och vissa ärftliga tillstånd) kan bara förklara en liten del av de fall som inträffar. Epidemologiska studier har i allmänhet haft svårighet att identifiera riskfaktorer för hjärntumörer, vilket gör att vi har begränsade möjligheter att vidta förebyggande åtgärder. För att förbättra kunskaperna undersöker man också möjligheten att identifiera genetiskt känsliga individer, för att på så sätt öka chansen att finna exponeringar som kan påverka risken att insjukna.

INTERPHONE-studien är en internationell fall-kontrollstudie som initierades på grund av oro för att radiofrekventa fält i samband med mobiltelefonanvändning skulle kunna påverka risken att insjukna i hjärntumör. Datainsamlingen skedde i början av 2000-talet, och studien koordineras av WHOs cancerforskningsinstitut International Agency for Research on Cancer (IARC). Förutom gliom och meningiom studeras också akustikusneurinom (godartad tumör på hörsel- och balansnerven) och spottkörteltumör. Utöver mobiltelefonanvändning inkluderades också andra potentiella riskfaktorer för hjärntumör, exempelvis allergiska tillstånd och annan medicinsk historik, exponering för joniserande strålning, rökning, buller, hormoner, antal barn och tidpunkt för barnens födelse, mm. Vissa frågeställningar ingick endast i deltagande centra från de Nordiska länderna och Storbritannien.

Institutet för miljömedicin ansvarar för den svenska delen av INTERPHONE-studien. I personliga intervjuer, utförda av forskningssjuksköterskor, fick nyinsjuknade fall av hjärntumörer besvara frågor om olika exponeringar de utsatts för, samt andra sjukdomar och medicinska behandlingar de fått. De tillfrågades också om att lämna ett blodprov. Studien har gjorts i nära samarbete med klinikerna som vårdar dessa patienter för att snabbt få kontakt med patienterna. Samma frågor ställdes också till slumpmässigt utvalda friska kontrollpersoner. Flera av de Nordiska länderna och Storbritannien tillfrågade också deltagarna om de ville lämna ett blodprov för analys av genetiska faktorer av betydelse för hjärntumör.

Den svenska delen av INTERPHONE-studien har hittills genererat över 40 publikationer, och har lett till fördjupad kunskap om olika riskfaktorers betydelse för hjärntumör, samt betydelsen av genetiska variationer. Det internationella materialet finns fortfarande tillgängligt på IARC och används för fortsatta och fördjupade analyser.

Länk till publikationslistan.

Länk till pappersversionen av den datorbaserade intervjun.
OBSERVERA: Vid användning av hela eller delar av formuläret skall källan refereras.

Finansiering

The European Fifth Framework Program, ‘Quality of Life and Management of Living Resources’ (contract 100QLK4-CT-1999901563) and the International Union against Cancer (UICC). The UICC received funds for this purpose from the Mobile Manufacturers’ Forum and GSM Association. Provision of funds to the INTERPHONE study investigators via the UICC was governed by agreements that guaranteed INTERPHONE’s complete scientific independence. The terms of these agreements are publicly available at http://interphone.iarc.fr/. The Swedish centre was also supported by the Swedish Research Council and the Swedish Cancer Society.

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-11-23