Skip to main content

Institutionsrådet vid GPH

Lista över ledamöter som ingår i institutionsrådet vid institutionen för global folkhälsa, samt anteckningar från institutionsrådets möten under året.

Om institutionsrådet

Vid varje institution på KI ska det finnas ett institutionsråd, som diskuterar och är rådgivande för övergripande frågor vid institutionen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av prefektens beslut.

Kontakta gärna institutionsrådets ledamöter gällande frågor av institutionsövergripande karaktär eller liknande.

Möten

Institutionsrådet vid GPH har två möten per termin.

Mötesdatum 2019:

  • Onsdag 13 februari
  • Onsdag 15 maj
  • Tisdag 8 oktober
  • Tisdag 26 november
K9 Global folkhälsa

Sekreterare

Emma Thorell

Prefektsekreterare
K9 Global folkhälsa

Representant lärare/forskare

Johan Von Schreeb

Professor
K9 Global folkhälsa

Suppleant lärare/forskare

Helena Nordenstedt

Projektsamordnare
K9 Global folkhälsa

Representant lärare/forskare

Renee Gardner

Projektsamordnare
K9 Global folkhälsa

Suppleant lärare/forskare

Anna-Karin Danielsson

Forskarassistent
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentant

Constance Boissin

Doktorand
K9 Global folkhälsa

Suppleant doktorandrepresentant

Megan Doheny

Doktorand
K9 Global folkhälsa

Junior faculty representant

K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Per Hanvik

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Representant teknisk/administrativ personal

Liselott Salomonsson

Studievägledare
K9 Global folkhälsa