Institutionsrådet vid GPH

Lista över ledamöter som ingår i institutionsrådet vid institutionen för global folkhälsa.

Om institutionsrådet

Vid varje institution på KI ska det finnas ett institutionsråd, som diskuterar och är rådgivande för övergripande frågor vid institutionen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av prefektens beslut.

Kontakta gärna institutionsrådets ledamöter gällande frågor av institutionsövergripande karaktär eller liknande.

Möten

Institutionsrådet vid GPH har två möten per termin. Kontakta oss på info.gph@ki.se om du vill ta del av institutionsrådets mötesanteckningar. 

Ledamöter

Ordförande

K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Sekreterare

Emma Thorell

Samordnare
K9 Global folkhälsa

Representant lärare/forskare

Suppleant lärare/forskare

Representant lärare/forskare

Renee Gardner

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

Suppleant lärare/forskare

Anna-Karin Danielsson

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentant

My Fridell

Doktorand
0703656055
K9 Global folkhälsa

Farzana Rahman

Doktorand
K9 Global folkhälsa
ET
Innehållsgranskare:
2023-09-15