Institutionsrådet vid GPH

Lista över ledamöter som ingår i institutionsrådet vid institutionen för global folkhälsa, samt anteckningar från institutionsrådets möten under året.

Om institutionsrådet

Vid varje institution på KI ska det finnas ett institutionsråd, som diskuterar och är rådgivande för övergripande frågor vid institutionen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av prefektens beslut.

Kontakta gärna institutionsrådets ledamöter gällande frågor av institutionsövergripande karaktär eller liknande.

Möten

Institutionsrådet vid GPH har två möten per termin.

Mötesanteckningar och protokoll ​​​​​​

För andra protokoll än de som är inkluderade under Senaste mötesanteckningar och protokoll, kontakta sekretariat.gph@ki.se.

Ledamöter

Ordförande

K9 Global folkhälsa

Administrativ chef

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Sekreterare

Emma Thorell

Samordnare
K9 Global folkhälsa

Representant lärare/forskare

Johan Von Schreeb

Professor
K9 Global folkhälsa

Suppleant lärare/forskare

Tobias Alfvén

Lektor/specialistläkare
K9 Global folkhälsa

Representant lärare/forskare

Renee Gardner

Forskare
K9 Global folkhälsa

Suppleant lärare/forskare

Anna-Karin Danielsson

Forskarassistent
K9 Global folkhälsa

Doktorandrepresentant

Alicia Nevriana

Doktorand
K9 Global folkhälsa

Suppleant doktorandrepresentant

Karin Båge

Pedagogisk utvecklare
TL Undervisning och lärande

Junior faculty representant

Kristi Sidney Annerstedt

Lektor, biträdande
K9 Global folkhälsa

Representant teknisk/administrativ personal

Carolina Ejdne

Studievägledare
K9 Global folkhälsa