Tema: Fetma

Genom ett överflöd av snabba kalorier och för lite fysisk aktivitet har vi själva skapat den globala fetmaepidemin. Samtidigt är människokroppen mycket ovillig att släppa ifrån sig det fett som den lagrat på sig. Att kämpa emot fetman blir därför bokstavligen en kamp mot oss själva.

Varför vissa blir feta

Viktuppgång kan i vissa fall förklaras av nedsatt förmåga att omsätta fett, menar KI-forskaren Mikael Rydén och hans kollegor. Forskarna ska nu utveckla en metod för att mäta förmågan till fettnedbrytning.

Publikation: Weight gain and impaired glucose metabolism in women is predicted by inefficient subcutaneous fat cell lipolysis, Peter Arner, Daniel P. Andersson, Jesper Bäckdahl, Ingrid Dahlman och Mikael Rydén, Cell Metabolism, online 31 maj 2018, doi: 10.1016/j.cmet.2018.05.004