Tema: Depressionsbehandling

Depression är med stor sannolikhet flera olika sjukdomar med olika grundorsaker. Det kan förklara varför dagens läkemedel inte alltid hjälper. Forskarna försöker nu lägga det komplicerade pusslet med de få bitar de har. 

Drabbade berättar

Leta vidare

I had a black dog, his name was depression

Världshälsoorganisationens (WHO:s) informationsfilm om att leva med depression.