Skip to main content

Tema: Depressionsbehandling

Depression är med stor sannolikhet flera olika sjukdomar med olika grundorsaker. Det kan förklara varför dagens läkemedel inte alltid hjälper. Forskarna försöker nu lägga det komplicerade pusslet med de få bitar de har. 

Drabbade berättar

Utanför KI

Poddar om psykisk sjukdom och depression

Det finns en rad podcasts om psykisk sjukdom och depression, till exempel sinnessjukt.se eller ångestpodden.se.

I had a black dog, his name was depression

Världshälsoorganisationens (WHO:s) informationsfilm om att leva med depression.

VO
Viktoria Olausson
2019-05-11