Svenska Tvillingregistret

This page in English

Med information om cirka 85 000 tvillingpar med känd zygositet (en- eller tvåäggstvillingar) är det Svenska Tvillingregistret en ovärderlig resurs för den medicinska forskningen. Registret som förvaltas av Karolinska Institutet är världens största i sitt slag.

Svenska Tvillingregistret upprättades på 1960-talet och innehåller numera information om både enäggs- och tvåäggstvillingpar. För närvarande pågår ca 30 projekt som baseras på tvillingregistret. Studierna täcker ett brett fält av folkhälsofrågor som till exempel allergier, cancer, demenssjukdom och hjärt- och kärlsjukdom. Mer information om de olika projekten finns under "Våra studier".