Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden och har pågått i över tio år. Karolinska Institutet har fått finansiering för sex områden: stamceller, diabetes, neurovetenskap, cancer, epidemiologi och vårdforskning.

Dessutom erhöll vi medel för en gemensam ansökan inom molekylära biovetenskaper tillsammans med KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet – det som idag har utvecklats till SciLifeLab.

Programmens webbplatser