Skip to main content

Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning från regeringen på vissa utvalda områden. Karolinska Institutet har fått medel för sex områden: stamceller, diabetes, neurovetenskap, cancer, epidemiologi och vårdforskning. Dessutom erhöll KI medel för en med KTH och Stockholms universitet gemensam ansökan inom molekylära biovetenskaper – det som idag utvecklats till SciLifeLab.

Här presenteras hur Karolinska Institutet avser arbeta inom de strategiska forskningsprogrammen och temacentrumen.

Programmens webbplatser