Medicinvetarna #81: Dricker du för mycket?

Det kan räcka med att dra ner på drickandet för att stoppa ett beroende. I snitt krävs två försök. Och det finns flera olika effektiva läkemedel som kan vara till hjälp. Det är tre exempel på resultat från forskningen om alkoholberoende som många inte känner till, menar psykologen och forskaren Sara Wallhed Finn. Avsnittet publicerades 17 november 2021.

Sara Wallhed Finn. Foto: Ola Danielsson.
Sara Wallhed Finn. Foto: Ola Danielsson.

Var nionde svensk riskbrukar alkohol det vill säga konsumerar alkohol i sådana mängder eller på ett sådant sätt att det riskerar skada deras hälsa och riskerar leda till beroende.

– Dessa personer är det viktigt att vården eller andra uppmärksammar och ger råd. Runt fyra procent av svenskarna har ett utvecklat alkoholberoende. Då kan man behöva behandling, säger Sara Wallhed Finn är psykolog och forskare vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Hennes forskning handlar om utveckling, effekter och långtidsutfall av insatser med syfte att förebygga och behandla alkoholproblem, främst med fokus på individer med måttlig svårighetsgrad av beroendetillstånd. Hon arbetar även vid Riddargatan 1, en mottagning för alkohol och hälsa vid Beroendecentrum Stockholm.

I avsnitt 81 av KI:s podcast Medicinvetarna intervjuas hon om varningssignaler på riskbruk samt hälsoeffekter, samhällsnormer och missförstånd kring alkohol.

– Många tror att en person som har ett beroende måste sluta dricka helt, men forskningen visar att det för många kan det gå bra att bara dra ner på sin alkoholkonsumtion. Det är också en vanlig missuppfattning att individer med beroende ofta misslyckas många gånger när man de vill förändra sina alkoholvanor men i genomsnitt tar det två försök att bryta detta beteende, säger Sara Wallhed Finn.

Nyligen publicerade hon tillsammans med kollegor en studie som visar att det finns en stor underförskrivning av alkoholläkemedel och även skillnader mellan olika grupper i samhället

– Alkoholläkemedel skrivs exempelvis ut i mindre grad till personer med lägre utbildnings- och inkomstnivå, boende utanför storstadsregionerna och individer med andra fysiska sjukdomar. Det är synd eftersom läkemedlen skulle kunna hjälpa många, säger Sara Wallhed Finn.    

I avsnittet svarar även forskaren Jorge Ruas på en lyssnarfråga om det sant att 90 procent av värmen lämnar kroppen om man inte har mössa på sig på vintern.

Cecilia Odlind
2024-02-19