Tonårsdrickande kan sia om framtida leversjukdom

Ungdomars drickande förutspår risken för leversjukdom 40 år senare, visar en ny studie som kastar tvivel på dagens syn på vad som är ”säkert” drickande.

Photo: iStock
Foto: iStock

Bland alkoholens skadeverkningar finns förhöjd dödlighet i leversjukdomar som levercirros (skrumplever). Men det är oklart hur mycket alkohol som kan konsumeras utan att leversjukdom riskerar att utvecklas.

Råden för vad ett riskfyllt drickande innebär varierar, men i flera länder anses män kunna dricka upp till tre standardglas per dag utan att levern tar skada. Detta verkar stämma dåligt med verkligheten, enligt en ny studie.

– Våra resultat tyder på att rekommendationerna för vad som anses säkert drickande kan behöva justeras nedåt, vilket om detta följs i så fall skulle kunna förebygga många fall av skrumplever, säger Hannes Hagström, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Han har tillsammans med kollegor utgått från registerdata från 43 000 män som gjorde militärtjänst under åren 1969 och 1970 och kopplat det till data om leversjukdomar i befolkningsbaserade hälsoregister fram till
år 2009. Resultaten visar att män som när de var 18-20 år uppgav att de drack mycket alkohol hade större risk att ha drabbats av allvarlig leversjukdom 40 år senare. Risken var tydligast för män som drack mer än två standardglas per dag, vilket brukar anges som gränsen för riskfyllt drickande för män i Sverige. Forskarna kunde dock inte upptäcka någon tydlig tröskel under vilken risken inte ökade alls.

– Vad som är en säker nivå är därför svårt att säga och sannolikt ganska individuellt, men vi ser en riskökning även för konsumtionsnivåer som ligger under de rekommendationer som ges idag, säger Hannes Hagström.

Risken för leversjukdom beror sannolikt på den sammanlagda alkoholkonsumtionen över lång tid.

– Alkoholkonsumtion tidigt i livet kan innebära starten på en längre exponering och 40 år senare ser vi resultatet, säger Hannes Hagström.

Vad är ett standardglas?
Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol. Det motsvarar ungefär en 33 centiliters starköl, en 55 cl folköl eller ett glas vin.

Text: Först publicerad i Medicinek Vetenskap nr 1/2018.

Källa: Journal of Hepatology, januari 2018

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-11-27