Kontakt SFO-V

Yvonne Wengström

Direktor SFO-V

Lua Nazerian

Extern konsult/Inhyrd personal

Adresser

Besöks- och leveransadress:
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/SFO-V
Sektionen för fysioterapi, B3
Zanderska huset
Alfred Nobels Allé 23
Campus Huddinge

Postadress:
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/SFO-V
Sektionen för fysioterapi
Fack 23100
141 52 Huddinge