Det Nya Arbetslivet – Theo Bodins forskargrupp

Vi utforskar hur osäkra anställningar, gig-arbete, algoritmer och AI påverkar arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Vi studerar konsekvenserna av digitalisering, automatisering och plattformisering på arbetsmarknaden. Det är en tvärvetenskaplig grupp med omfattande internationellt samarbete och där vi använder en mångfald av metoder. Andra forskningsområden inkluderar arbetsplatsinterventioner, effekterna av alkohol i arbete, sexuella trakasserier och arbetsskadeepidemiologi.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Unit of Occupational Medicine, Institute of Environmental Medicine, Solnavägen 4, Stockholm, 111635, Sweden

Postadress

Unit of Occupational Medicine, Institute of Environmental Medicine, Solnavägen 4, Stockholm, 11635, Sweden

Nyckelord:
Alkoholmissbruk Anställning Arbetshälsa Arbetslivsstudier Arbetsmedicin och miljömedicin Arbetsolyckor Balans mellan arbete och privatliv Psykosocial intervention Sexuella trakasserier Yrkesmedicin Yrkesmässig exponering Yrkessjukdomar Yrkesskador Visa alla
Anna Persson
2024-05-03