Translationell psykiatri – Catharina Lavebratts forskargrupp

Vi bedriver forskning om risk- och frisk-faktorer för de psykiatriska tillstånden ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos. Syftet med vår forskning är att identifiera molekylära risk- och frisk-faktorer med målet att förbättra diagnostik och behandling för ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos. Vi undersöker molekylära markörer och mekanismer för sjukdom och behandlingseffekter genom genetiska, epigenetiska och biokemiska analyser.

Kalender för Translationell psykiatri

Nyheter för Translationell psykiatri

Vår forskning

Syftet med vår forskning är att identifiera molekylära risk- och frisk-faktorer med målet att förbättra diagnostik och behandling för ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos. Vi undersöker molekylära markörer och mekanismer för sjukdom och behandlingseffekter genom genetiska, epigenetiska och biokemiska analyser. Våra studier har ett speciellt fokus på de sammankopplade processerna inflammation, metabol dysreglering och mitokondriell aktivitet. Vi använder främst kliniska och populationsbaserade naturalistiska kohorter, men också modeller i celler och mus. Vi samarbetar också inom stora internationella konsortier för psykiatrisk genetik.  

Vision

En bättre livskvalitet för personer med psykisk ohälsa.

Mål med gruppens totala verksamhet

Att öka kunskapen om molekylära orsaker bakom psykisk ohälsa för att förbättra behandling och förebyggande vård. Att implementera våra fynd i vård och samhälle. Att bidra med analys-plattformar till samarbetspartners för att driva teknisk utveckling i molekylär psykiatri. Att utbilda nästa generation av forskare och kliniker inom molekylär psykiatri.

Våra forskningsområden

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Scientific advisors

Fredrik Lönnqvist

Fredrik Lönnqvist is an M.D, Ph.D. Associate Professor with a broad medical, academic and life science industry background. His working life experience, spanning over 35+ years, includes clinical practice and research as well as the healthcare industry.

Fredrik has a broad international experience, bringing nine drug candidates and numerous nutritional products from discovery to the market. His therapeutic experience includes Metabolism, Cardiovascular, CNS, Immunology, Oncology, Respiratory and Nutrition. Fredrik is specialized in internal medicine and endocrinology. He has been reviewer for several journals including Nature Medicine, Lancet and Diabetologia.

Fredrik Lonnqvist

Scientific advisor

Olle Ljungqvist

Olle Ljungqvist got his MD and PhD  at KI with focus on surgery and Endocrinology. Now professor of surgery.

His original publications and reviews are in the field of surgical metabolism and nutrition, enhanced recovery, stress and malnutrition. He is a frequent internationally invited speaker worldwide, and has several leading positions in national and international societies including European Society for Clincial Nutrition and Metabolism, General secretary 2000-2004, Chairman 2006-2010 International Association for Surgical Metabolism and Nutrition, President 2009-2013. He is Co-founder and Chairman ERAS Society (Enhanced Recovery After Surgery Society for Perioperative Care) 2010-. His research is on metabolic and clinical factors that improve outcome in medical procedures, in particular in surgery.

Profile image

Olle Ljungqvist

Scientific advisor

Dan Edwall

Dan Edwall had his PhD at KI in 1993 and has since then been active in research and development within the pharmaceutical industry and the nutraceutical industry.

Dan Edwall

Scientific advisor

Core Facilities

KIGene Core Facility offer genetic analyses, covering Sanger DNA sequencing, gene expression and genotyping, as well as digital spatial profiling and epigenetic analysis mainly aiming at small to medium size projects.

KI Gene website