Mehdi Osooli

Mehdi Osooli

Epidemiolog och forskningssamordnare
E-postadress: mehdi.osooli@ki.se
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Olén O, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Epidemiolog och forskningskoordinator vid Enheten för klinisk epidemiologi,
  Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet.

  Efter att ha jobbat som intensivvårdssköterska i Teheran studerade jag MSc
  - Epidemiologi i Teheran Universitet, därefter flyttade jag till Lund för fortsatta
  studier vid Lunds Universitet, MSc - Public Health.
  Under mina doktorandstudier vid Lunds universitet arbetade jag som
  projektledare för att skapa och driva ett internationellt register för
  patienter med blödarsjuka. Jag hade en tjänst som Postdoktor vid Centrum
  för primärvårdsforskning (CPF), Lunds universitet med syfte att undersöka
  den psykiska hälsan och dess bestämningsfaktorer bland invandrare i
  Sverige.
  * Postdoctoral researcher, Lund University (2018- 2021)
  * Ph.D. in Internal Medicine Specialized in Epidemiology, Lund University,
  Sweden (2012-2017)
  * M.Sc. in Epidemiology, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
  (2008-2011)
  * B.Sc. in Nursing, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran
  (2000-2003)

Forskningsbeskrivning

 • Under de senaste 10 åren har jag arbetat med en rad forskningsprojekt som
  involverar primära datakällor (tex: nationella
  HIV-övervakningsundersökningar i Iran) och sekundära datakällor (tex:
  systematiska översikter och registerbaserade studier).
  Mina huvudsakliga forskningsintressen hittills har inkluderat psykosociala
  bestämningsfaktorer för hälsa och hälsa hos marginaliserade befolkningar.
  I min nuvarande roll jag fokuserar på registerbaserade studier av
  inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i allmänhet och farmakoepidemiologiska
  studier i synnerhet.

Undervisning

 • Teaching undergraduate
  - Epidemiology and biostatistics, MSc public health, Lund University
  - Epidemiology and Biostatistics, MSc public health, Karolinska Institutet (2021- )

  Postgraduate research
  - Research methods and Epidemiology, Research School for Primary care physicians, Lund University (2019-2020)
  - Epidemiology and biostatistics, Research School for Doctoral Students, Karolinska Institutet (2021- )

  Thesis evaluator
  - MSc public health, Karolinska Institutet (2021- )

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Epidemiolog och forskningssamordnare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-

Handledare

 • Signe Lau, Parental engagement in school healthy eating interventions across Europe: A systematic review and data synthesis

Sakkunniggranskning för vetenskaplig tidskrift

 • Haemophilia, https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652516

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI