Petter Malmborg

Petter Malmborg

Anknuten till Forskning
E-postadress: petter.malmborg@ki.se
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Olén O, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Petter Malmborg är barnläkare och överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition. Forskningen bedrivs vid Institutionen för medicin Solna, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Jag har utsetts till bästa kliniska ST-handledare på både Astrid Lindgrens barnsjukhus (2011) och på Sachsska barnsjukhuset (2017) och belönades 2016 med priset som bästa ST-handledare i Sverige av Barnläkarföreningen. Läkarutbildning, Karolinska Institutet 1992 Legitimerad Läkare 1995 Specialist, pediatrik 2001 PhD, pediatrik, Karolinska Institutet 2014

Forskningsbeskrivning

  • I min kliniska vardag ägnar jag större delen av min tid och mitt engagemang åt barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Barn och ungdomar med IBD kan ibland vara svårt sjuka och kräva avancerade medicinska och kirurgiska behandlingar. Att drabbas av en kronisk tarmsjukdom i ung ålder kan ha stora konsekvenser för de drabbade barnens nuvarande och framtida livskvalité. Målet med min forskning är förstås att förbättra vården av barn och ungdomar som drabbats av IBD. I min forskning har jag med stöd av både lokala register (Stockholms läns barnsjukvård) och nationella hälsodata- och kvalitets-register letat efter riskfaktorer för att drabbas av IBD tidigt i livet och försökt karaktärisera den för barnaåren typiska sjukdomsbilden och prognosen. Jag deltar nu i ett större projekt som utgår från Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, vars syfte är att med data från nationella register beskriva de långsiktiga konsekvenserna (fysisk och psykisk hälsa, tillväxt, utbildning etc) av att drabbas av IBD under barn och ungdomsåren.

Undervisning

  • Jag har i många år ordnat och lett SK-kurser i pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition och är en ofta anlitad föreläsare inom pediatrisk gastroenterologi. Jag var under åren 2014-16 knuten till Addis Abebas Universitet som examinator (associate professor) i pediatrisk gastroenterologi. Jag är sedan 2008 medförfattare och sedan 2017 redaktör för Svenska Barnläkarföreningens nationella vårdprogram för pediatrisk IBD.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1992

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI