Petter Malmborg

Petter Malmborg

Anknuten till Forskning
E-postadress: petter.malmborg@ki.se
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Olén O, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Petter Malmborg är barnläkare och överläkare på Sachsska barn- och
  ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition.
  Forskningen bedrivs huvudsakligen från Institutionen för medicin Solna, Enheten för 


 • klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet men jag är även anknuten till Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

   

 • Jag har utsetts till bästa kliniska ST-handledare på både Astrid Lindgrens 


 • barnsjukhus (2011) och på Sachsska barnsjukhuset (2017) och belönades 2016
  med priset som bästa ST-handledare i Sverige av Barnläkarföreningen.

   

 • Läkarutbildning, Karolinska Institutet 1992
  Legitimerad Läkare 1995
  Specialist, pediatrik 2001
  PhD, pediatrik, Karolinska Institutet 2014

Forskningsbeskrivning

 • I min kliniska vardag ägnar jag större delen av min tid och mitt engagemang
  åt barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Barn och ungdomar
  med IBD kan ibland vara svårt sjuka och kräva avancerade medicinska och
  kirurgiska behandlingar. Att drabbas av en kronisk tarmsjukdom i ung ålder
  kan ha stora konsekvenser för de drabbade barnens nuvarande och framtida
  livskvalité. Målet med min forskning är förstås att förbättra vården
  av barn och ungdomar som drabbats av IBD. I min forskning har jag med stöd
  av både lokala register (Stockholms läns barnsjukvård) och nationella
  hälsodata- och kvalitets-register letat efter riskfaktorer för att drabbas
  av IBD tidigt i livet och försökt karaktärisera den för barnaåren
  typiska sjukdomsbilden och prognosen. Jag deltar nu i ett större projekt som
  utgår från Divisionen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin,  


 • Solna, vars syfte är att med data från nationella register beskriva de
  långsiktiga konsekvenserna (fysisk och psykisk hälsa, tillväxt, utbildning
  etc) av att drabbas av IBD under barn och ungdomsåren.

Undervisning

 • Jag har sedan 20 år aktivt medverkat i de årliga veckolånga nationella kurser i pediatrisk gastroenterologi,  


 • hepatologi och nutrition för blivande barnläkare som vi ordnar i Stockholm. Jag är en ofta anlitad föreläsare inom pediatrisk 

 • gastroenterologi i allmänhet och pediatrisk IBD i synnerhet på kurser organiserade av professionen, myndigheter och företag.

   

 • Jag var under åren 2014-16 knuten till Addis Abebas Universitet som 


 • examinator (associate professor) i pediatrisk gastroenterologi.


  Jag har författat flera nationella riktlinjer inom pediatriska gastroenterologi och jag är sedan 2008 medförfattare och sedan 2017 redaktör för Svenska 


 • Barnläkarföreningens årligen uppdaterade nationella vårdprogram för pediatrisk IBD. Jag har medverkat i flera nationella övergripande riktlinjearbeten om IBD som representant för barngastroenterologin.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1992

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI