BRECT - Temacentrum för bröstcancer

Det övergripande målet för temacentrum för bröstcancerforskning är att öka vår förståelse för avgörande steg i bröstcancers utveckling och terapi. Forskningen sträcker sig från grundläggande studier med cellinjer, djurmodeller och patientbiopsier till potentiella kliniska studier och kliniska prövningar, med slutmålet att förbättra behandlingen av bröstcancer och förhindra sjukdomsutveckling.

BRECT group picture

Centret har som speciell målsättning att få ny mekanistisk insikt i regleringen av bröstcancers utveckling i prekliniska modeller och i patienter. Fokus är riktat mot viktiga signalvägar i bröstcancerceller, som Hedgehog, Notch och PAK4, signaler i tumörens stromaceller samt signalering mellan cancercellen och stroma.

Den translationella del av programmet kommer att utforska markörer och mekanismer för bröstcancers uppkomst, utveckling och utbredning i djurmodeller, och validera dessa fynd i bröstcancerbiopsier från patienter. De processer som styr återfall i lokal bröstcancer och uppkomst av systemiska metastaser, inklusive analys av cirkulerande tumörceller, kommer att undersökas i djurmodeller, liksom i retrospektivt och prospektivt insamlade biopsier från patienter med bröstcancer.

Centret kommer att fokusera på olika aspekter av migration av tumörceller, tumörers stroma inklusive angiogenes samt faktorer som påverkar tumörtillväxt, och analysera deras betydelse för prognos och utfall av behandling. Målinriktade och skräddarsydda terapeutiska tillämpningar kommer att ytterligare undersökas på grundval av vår kartläggning av tänkbara mål för nya läkemedel.

Gruppbeskrivningar och gemensamma publikationer

BRECT group descriptions.pdf

BRECT collaborative publications 2010-2015.pdf

Ledning och kontakt

Professor Staffan Strömblad (Director)
Epost: staffan.stromblad@ki.se

Docent Linda Lindström (Co-director)
Email: linda.lindstrom@ki.se

Docent Theodoros Foukakis (Co-director)
Email: theodoros.foukakis@ki.se

 

Helen Eriksson (Administratör)
Epost: helen.eriksson@ki.se

Forskargruppsledare

Jonas Bergh

Professor/överläkare

Jan Frisell

Professor
08-517 709 15

Per Hall

Professor/överläkare

Urban Lendahl

Professor

Rune Toftgård

Professor

Arne Östman

Professor
08-517 702 32

Kamila Czene

Professor

Leander Blaas

Forskarassistent

Theodoros Foukakis

Universitetslektor/överläkare

Irma Fredriksson

Anknuten till Forskning

Nick Tobin

Adjunkt

Johan Hartman

Professor/biträdande överläkare