Skip to main content

BRECT - Temacentrum för bröstcancer

Det övergripande målet för temacentrum för bröstcancerforskning är att öka vår förståelse för avgörande steg i bröstcancers utveckling och terapi. Forskningen sträcker sig från grundläggande studier med cellinjer, djurmodeller och patientbiopsier till potentiella kliniska studier och kliniska prövningar, med slutmålet att förbättra behandlingen av bröstcancer och förhindra sjukdomsutveckling.

Centret har som speciell målsättning att få ny mekanistisk insikt i regleringen av bröstcancers utveckling i prekliniska modeller och i patienter. Fokus är riktat mot viktiga signalvägar i bröstcancerceller, som Hedgehog, Notch och PAK4, signaler i tumörens stromaceller samt signalering mellan cancercellen och stroma.

Den translationella del av programmet kommer att utforska markörer och mekanismer för bröstcancers uppkomst, utveckling och utbredning i djurmodeller, och validera dessa fynd i bröstcancerbiopsier från patienter. De processer som styr återfall i lokal bröstcancer och uppkomst av systemiska metastaser, inklusive analys av cirkulerande tumörceller, kommer att undersökas i djurmodeller, liksom i retrospektivt och prospektivt insamlade biopsier från patienter med bröstcancer.

Centret kommer att fokusera på olika aspekter av migration av tumörceller, tumörers stroma inklusive angiogenes samt faktorer som påverkar tumörtillväxt, och analysera deras betydelse för prognos och utfall av behandling. Målinriktade och skräddarsydda terapeutiska tillämpningar kommer att ytterligare undersökas på grundval av vår kartläggning av tänkbara mål för nya läkemedel.

Gruppbeskrivningar och gemensamma publikationer

BRECT group descriptions.pdf

BRECT collaborative publications 2010-2015.pdf

Ledning och kontakt

Professor Jonas Bergh (Director)
Epost: jonas.bergh@ki.se

Professor Staffan Strömblad (Vice Director)
Epost: staffan.stromblad@ki.se

Forskarassistent Nick Tobin (Scientific Manager)
Epost: nick.tobin@ki.se

Helen Eriksson (Administratör)
Epost: helen.eriksson@ki.se

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Jonas Bergh

Telefon: 08-517 743 10
Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: Jonas.Bergh@ki.se

Jonas Bergh publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor/överläkare

Jan Frisell

Telefon: 08-517 709 15
Enhet: Bröstkirurgi
E-post: Jan.Frisell@ki.se

Jan Frisell publications 2010-2015 BRECT.pdf

Senior lab manager

Guillem Genové

Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Guillem.Genove@ki.se

Guillem Genove publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor/överläkare

Per Hall

Enhet: C8.MEB.Hall
E-post: Per.Hall@ki.se

Per Hall publications 2010-2015 BRECT.pdf

Svetlana Lagercrantz publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor

Urban Lendahl

Telefon: 08-524 873 23
Enhet: Lendahl
E-post: Urban.Lendahl@ki.se

Urban Lendahl publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor

Sten Linnarsson

Telefon: 08-524 875 77
Enhet: Sten Linnarssons grupp
E-post: Sten.Linnarsson@ki.se

Sten Linnarsson publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor

Staffan Strömblad

Telefon: 08-524 811 22
Enhet: Strömblad
E-post: Staffan.Stromblad@ki.se

Staffan Strömblad publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor, senior

Rune Toftgård

Telefon: 08-524 810 53
Enhet: Toftgård
E-post: Rune.Toftgard@ki.se

Rune Toftgård publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor

Arne Östman

Telefon: 08-517 702 32
Enhet: Forskargrupp Östman, Arne
E-post: Arne.Ostman@ki.se

Arne Östman publications 2010-2015 BRECT.pdf

Professor

Kamila Czene

Telefon: 08-524 861 44
Enhet: C8.MEB.Czene
E-post: Kamila.Czene@ki.se

Kamila Czene publications 2010-2015 BRECT.pdf

Associate PIs

Erik Fredlund publications 2010-2015 BRECT.pdf

Forskare

Marianne Farnebo

Enhet: Farnebo
E-post: Marianne.Farnebo@ki.se

Marianne Farnebo publications 2010-2015 BRECT.pdf

Forskare

Charlotte Rolny

Telefon: 08-517 732 80
Enhet: Forskargrupp Rolny, Charlotte
E-post: charlotte.rolny@ki.se

Charlotte Rolny publications 2010-2015 BRECT.pdf

Junior Faculty

Anknuten

Theodoros Foukakis

Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: Theodoros.Foukakis@ki.se

Forskargruppsledare

Johan Hartman

Enhet: Forskargrupp Hartman, Johan
E-post: Johan.Hartman@ki.se

Anknuten

Irma Fredriksson

Telefon: 08-517 724 50
Enhet: Bröstkirurgi
E-post: Irma.Fredriksson@ki.se

Forskare

Marianne Farnebo

Enhet: Farnebo
E-post: Marianne.Farnebo@ki.se

Forskare

Charlotte Rolny

Telefon: 08-517 732 80
Enhet: Forskargrupp Rolny, Charlotte
E-post: charlotte.rolny@ki.se

Forskarassistent

Nick Tobin

Enhet: Forskargrupp Bergh, Jonas
E-post: nick.tobin@ki.se

Senior lab manager

Guillem Genové

Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Guillem.Genove@ki.se

Professor

Sten Linnarsson

Telefon: 08-524 875 77
Enhet: Sten Linnarssons grupp
E-post: Sten.Linnarsson@ki.se