Verksamhetsstöd vid institutionen för odontologi och Universitetstandvården

Det övergripande verksamhetsstödet består av den administrativa avdelningen och kansliet för grund- och forskarutbildning. Verksamhetsstödet ska tillhandahålla ett sammanhållet, behovsanpassat och optimerat verksamhetsstöd och leverera ett professionellt och effektivt stöd till kärnverksamheten och ledningsfunktionerna inom kontexten för en statlig myndighet.

bilden föreställer en inbyggd övergång mellan två byggnader
Foto: Kicki Carlsson, KI

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen är organiserad i fyra enheter som var och en leds av en enhetschef.

 • Ekonomienheten, Olle Eriksson
 • IT-enheten, Fredrik Gradin
 • HR-enheten, Jörgen Johansson
 • Service- och underhållsenheten, Roger Bergqvist

Administrativ chef

Den administrativa chefen har det övergripande ansvaret för verksamhetsstöd inom den administrativa avdelningen.

Samt ansvar för att:

 • samordna arbetet med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
 • bistå i avtalsfrågor
 • samordna arbetet med miljöfrågor
 • samordna beredskaps- och krisplaner
 • granska budget och bokslut
 • vara kontaktperson vad gäller skrivplatser
Profile image

Åsa Diberius

Administrativ Chef
+46852483898

Ekonomienheten

Ekonomienheten hjälper avdelningar och kliniker med:

 • Budget, både vid ansökningar av bidrag/uppdrag och för avdelningar/kliniker som helhet
 • Uppföljningar av ekonomin i avdelning/klinik tillsammans med avdelningschef/klinikchef
 • De ekonomiska delarna i bidrags- och uppdragsavtal
 • Att rekvirera medel och rapportera utfall till finansiärer
 • Allmänna ekonomiska frågor som rör till exempel INDI, konton, projektkoder, kalkyler, bokningar med mera.
 • Fakturering
 • Manuella utbetalningar till exempel Etikansökningar, återbetalning av patientavgifter
 • Regelefterlevnad; policys, rutiner
 • Upplägg av behörigheter i UBW (ej anknutna)
 • Vid frågor och bokning av resor vänd dig till avdelningsministratören

Kontakt funktionsbrevlådor:

Leverantörsfakturor sköts av ekonomiservice ekonomiservice@ki.se.

Ekonomienheten ekonomi@dentmed.ki.se

T4 – administration

 • Fakturering (Patient, Region, Försäkringskassan)
 • Justering och rättelser
 • Uppföljning
 • Ekonomiska frågor

 Granskning av utlägg hanteras inte av ekonomienheten, kontakta istället: suzanne.almborg@ki.se

Ekonomienheten består av

Profile image

Olle Eriksson

Ekonomichef
Profile image

Raili Forsell

Ekonomicontroller
Profile image

Pia Hägg Haraldson

Redovisningsansvarig
Profile image

Mitra Masoudi

Administratör, frågor kring fakturering och ekonomi i T4
Profile image

Eva Wichert

Ekonomicontroller
+46852488177

IT-enheten

Enheten hjälper verksamheten med support av:

 • All lokal IT *
 • Vårt egna nätverk
 • Dentmedkontot
 • Klienthantering
 • Användarsupport
 • T4
 • Romexis


* Inte support för de gemensamma KI-systemen, till exempel UBW, IDAC, mejlen, Primula, Ladok, ditt KI-konto, student IT.

Kontakt funktionsbrevlåda:

IT-enheten it@dentmed.ki.se

IT-enheten består av följande sex personer:

Profile image

Fredrik Gradin

Enhetschef IT
Profile image

Peter Eriksson

IT-specialist IT-frågor
Profile image

Sherry Furuzanfar

Systemförvaltare T4
Profile image

Jörgen Jönsson

Inköp IT-utrustning, arbetstelefoni, SLL-kort, Ek, behörighet Region Sthlm.
Profile image

Jonas Meijer

ITA systemadministratör IT-frågor
+46852487187
Profile image

Linda Olsson

IT-tekniker IT-frågor
+46852488140

HR och kommunikation

HR ger verksamheten stöd i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor, samt skapar förutsättningar för chefer att känna trygghet i rollen som ledare för sina medarbetare.

HR hjälper verksamheten med:

 • Stöd i arbetsgivarfrågor
 • Uppföljning och utveckling av processer - från anställningens början till slut
 • Utformning av strategisk styrning och utveckling
 • Rekrytering och arbetsgivarvarumärke
 • Kompetensutveckling och lärande
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Lönebildning och lönesättning
 • Arbetsmiljö, tillgänglighet och likabehandling
 • Rehabilitering och arbetsanpassning
 • Arbetsrättsliga lagar och avtal
 • Samverkan

Kontakt funktionsbrevlådor:

HR-enheten hr@dentmed.ki.se

Kommunikatör kommunikation@dentmed.ki.se

Kommunikation hjälper verksamheten med:

 • Marknadsföring - generellt
 • Kommunikationsplanering
 • Kommunikation - både strategisk och operativt
 • Produktion av innehåll för olika kanaler och media
 • Rådgivning mot chefer och medarbetare
 • Projektledning
 • Webbkommunikation
 • Enkätundersökningar internt och externt
 • Målgruppsanpassad kommunikation på hjärnans villkor (NLP)
 • Kreativa idéer med patient- och användarfokus

HR och kommunikation består av:

Profile image

Jörgen Johansson

Enhetschef HR
Profile image

Malin Lindell

HR-Partner
Profile image

Kicki Carlsson

Kommunikatör

Service- och underhållsenheten

Enheten har till ansvar att samordna, utveckla arbetet med infrastruktur, miljö och lokaler.

Service och underhåll hjälper verksamheten med:

 • Samordning av inköp och upphandlingar över 100 000 sek.
 • Samordnar institutionens och universitetstandvårdens miljöcertifierade miljöarbete
 • Lokalförsörjning och löpande underhåll, projektering och samordning av projekt som ombyggnationer och installationer
 • Kontakt mot fastighetsägare och hanterar alla husrelaterade felanmälningar
 • Samordning av brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete
 • Posthantering, bud och pakethantering
 • Säkerhetsrelaterade uppgifter som larm, passerkort, lånekort och nyckelhantering
 • Kopiering och utskrifthantering
 • Vaktmästerisysslor och samordna och interna/externa flyttar mm
 • Beställningar och leverantörsuppföljningar

Kontakt funktionsbrevlådor:

Service och underhåll: service-underhall@dentmed.ki.se

Inköp: inkop@dentmed.ki.se

Enheten för service och underhåll består av:

Roger Bergqvist

Servicechef
Profile image

Tove Ramos Berg

Handläggare
+46852488270
Profile image

Lars Schullström

Vaktmästare
Bilden visar en kontorskorridor
Foto: Kicki Carlsson, KI

Administratörer nära den lokala verksamheten

Följande arbetar med avdelningsadministration:

Profile image

Helena Brodin

Administratör på avdelningen ortodonti

Emma Good

Avdelningsadministratör på avdelningen klinikstöd
+46852488107
Profile image

Sara Malmström

Prefektstöd, systemadministratör och kontakt för Stratsys (Dentmeds verksamhetsplaneringssystem), avdelningsadministration, IDAC-administratör
Profile image

Mia Pettersson

Administratör på avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering
Profile image

Maria Roos

Administratör på avdelningen orala sjukdomar, oral röntgen, Specialistkliniken, Lärarkliniken och oral diagnostik
+46852483537

Eva Segelöv

Administratör på avdelningen för ortodonti och pedodonti samt barn- och ungdomstandvård
+46852488322
ÅD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-01-26