Kansliet för grund- och forskarutbildning

På kansliet arbetar utbildningsadministratörer, studievägledare och utbildningshandläggare med övergripande verksamhet för de program och kurser som Institutionen för odontologi är ansvarig för.

Vi arbetar med frågor som kursregistrering, tillgodoräknande och examination, studieavbrott, studieuppehåll och återupptag av studier. Vi hanterar även schemaläggning, reservantagning och förbereder underlag och beslut av Utbildningsnämnden Dentmed. 

Kontakta oss vid frågor om följande utbildningsprogram:

Kansliet arbetar även med fristående kurser och forskarutbildning

Hitta till oss

Besöksadress

Alfred Nobels Allé 8, 1 trappa upp (plan 5), Campus Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, Sweden

Vi som arbetar vid Kansliet för grund- och forskarutbildning

Margareta Hultin

Grundutbildningsansvarig/studierektor tandläkarprogrammet

Ann Roosaar

Schemaansvarig

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör, termin 1-6 (år 1-3) tandläkarprogrammet

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör, termin 7-10 (år 4-5) tandläkarprogrammet samt fristående kurser

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör, tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i oral hälsa samt KUT

Heli Vänskä

Utbildningsadministratör, forskarutbildning
08-524 882 40

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31

Paula Karlsson

Handläggare