Specialiseringstjänstgöring/-utbildning

På Karolinska Institutet kan du som är tandläkare vidareutbilda dig.

Utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring (HLSF-FS 2017:77). Utbildningen omfattar minst 3 års heltidstjänstgöring (för specialiteten käkkirurgi minst 4 år). Den ska ge en bred akademisk och klinisk helhetssyn samt leda till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap. Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudhandledare och handledare från annan, för specialiseringstjänstgöring godkänd klinik inom specialiteten.

Den kliniska verksamheten bedrivs i modernt utrustade kliniker anpassade till de enskilda specialiteternas behov.

Den teoretiska utbildningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier med handledare från Karolinska Institutet och från andra utbildningsprogram i Sverige. Dessutom medverkar välmeriterade nationella och internationella föreläsare. När du inte har kurser, terapimöten eller arbetsplatsträffar, så ska du boka in patienter. ST-tjänstgöringen består till 20 procent av teori och 80 procent bokningsbar tid för patienter.

Institutionen för odontologi har ingen egen finansiering av utbildningsplatserna. Det krävs en extern uppdragsgivare som kan garantera utbildningskostnaden.

Utbildningsplatser annonseras i fackpressen och söks därefter enligt anvisningar i öppen konkurrens.

Specialistutbildning kan genomföras i de odontologiska specialiteterna: endodonti, bettfysiologi, oral protetik, odontologisk radiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti och orofacial medicin.

Se också Socialstyrelsens föreskrifter avseende specialiseringstjänstgöring.

Så här kan du göra ST hos oss:

En ST-tjänst kan bekostas av en arbetsgivare och utföras hos en annan, alltså kan din hemmaklinik bekosta hela utbildningen hos oss. Eller så bekostas endast den teoretiska utbildningen och klinisk tjänstgöring och huvudhandledning sker på din hemmaklinik.

Vi annonserar på ki.se/jobb när vi går ut med egna ST-tjänster. Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns i de ämnen du är intresserad av, så kontakta respektive klinikchef.

Endodonti

Kvalifikationer

Minst två års allmäntjänstgöring efter att svensk legitimation som tandläkare erhållits.

Urvalsprincipen

Meriter bedöms enligt utarbetat protokoll. De med bäst meriter kallas till intervju. Intervjukommittén utgörs av huvudhandledaren tillsammans med klinikledningen. Vid intervjun skall aspiranten presentera tre behandlade endodontiska patientfall som hon/han är nöjd med och tre fall som hon/han är missnöjd med. Särskilt meriterade är vetenskaplig erfarenhet samt kurser med inriktning mot endodonti.

Utbildningens innehåll

För varje antagen ST-tandläkare upprättas en utbildningsplan. Planen baseras på totalt tre års heltidstjänstgöring. Randutbildningen planeras utifrån den enskilde ST-tandläkarens kunskaper och erfarenhet. Ett antal diplomkurser ska täckas in och tjänstgöring göras vid utvalda kliniker.

Regelbundet deltagande i det vetenskapliga programmet vid kongresser arrangerade av Europeiska och Skandinaviska Endodontiföreningarna. Aktivt deltagande i regelbundna seminarier som hålls på engelska språket tillsammans med en internationell grupp som går den parallella specialiseringsutbildningen på institutionen för odontologi.

Språk

Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga 

Ansvarig klinikchef är Joannis Grigoriadis.

Ansvarig enhetschef är Peggy Näsman.

Parodontologi

Kvalifikationer

Minst två års allmäntjänstgöring som tandläkare inkluderande tandvård både till vuxna och barn.

Urvalsprincipen

Meriter och ansökan bedöms enligt normalt anställningsförfarande vid enheten för parodontologi. De med bäst meriter kallas till intervju. Intervjukommittén består av ST- utbildningens ansvariga specialister/lärare samt en tandhygienist

Utbildningens innehåll

Tre års heltidstjänstgöring i huvudämnet. Regelbundet deltagande seminarier, föreläsningar, demonstrationer och kurser, däribland öron-näsa-hals, implantologi och odontologisk radiologi. Deltagande i tandläkarförbundets diplomkurser (cirka 1 kurs per år).

Språk

Svenska. Vi har för närvarande ingen så kallad postgraduate utbildning.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga

Ansvarig klinikchef är Joannis Grigoriadis.

Ansvarig enhetschef är Georgios Belibasakis.

Oral protetik

Kvalifikationer

Minst 2 års heltidsarbete som allmäntandläkare omfattande både barn- och vuxentandvård. Tjänstgöring inom ämnet samt forskningsverksamhet är meriterande.

Urvalsprincipen

Meriter och ansökan bedöms enligt normalt anställningsförfarande. De med bäst meriter kallas i allmänhet till intervju med ST- utbildningens ansvariga specialister.

Utbildningens innehåll

För varje antagen ST-tandläkare upprättas en utbildningsplan, som baseras på tre års heltidstjänstgöring och omfattar klinisk tjänstgöring, pedagogisk utbildning, sidoutbildningskurser (diplomkurser), tjänstgöring vid andra kliniker samt vetenskapligt projektarbete med presentation vid vetenskaplig kongress. Sidoutbildningen och projektarbete planeras utifrån den enskilde ST-tandläkarens kunskaper och erfarenhet.

Språk

Utbildningen sker i huvudsak på svenska, men enstaka seminarier och kurser kan ske på engelska.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga 

Ansvarig klinikchef är Joannis Grigoriadis.

Ansvarig enhetschef är Anastasios Grigoriadis.

Orofacial medicin

Kvalifikationer

Minst 2 års heltidsarbete som allmäntandläkare omfattande både barn- och vuxentandvård. Tjänstgöring inom ämnet samt forskningsverksamhet är meriterande.

Urvalsprincipen

Meriter och ansökan bedöms enligt normalt anställningsförfarande. De med bäst meriter kallas i allmänhet till intervju med ST- utbildningens ansvariga specialister.

Utbildningens innehåll

För varje antagen ST-tandläkare upprättas en utbildningsplan, som baseras på tre års heltidstjänstgöring och omfattar klinisk tjänstgöring, pedagogisk utbildning, sidoutbildningskurser (diplomkurser), tjänstgöring vid andra kliniker samt vetenskapligt projektarbete med presentation vid vetenskaplig kongress. Sidoutbildningen och projektarbete planeras utifrån den enskilde ST-tandläkarens kunskaper och erfarenhet.

Språk

Utbildningen sker i huvudsak på svenska, men enstaka seminarier och kurser kan ske på engelska.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga

Ansvarig klinikchef är Joannis Grigoriadis.

Ansvarig enhetschef är Malin Ernberg.

Bettfysiologi

Kvalifikationer

Minst 2 års heltidsarbete som allmäntandläkare omfattande både barn- och vuxentandvård. Tjänstgöring inom ämnet samt forskningsverksamhet är meriterande.

Urvalsprincipen

Meriter och ansökan bedöms enligt normalt anställningsförfarande. De med bäst meriter kallas i allmänhet till intervju med ST- utbildningens ansvariga specialister.

Utbildningens innehåll

Utbildningen sker i samarbete med specialistkliniken för bettfysiologi vid Eastmaninstitutet i Stockholm. För varje antagen ST-tandläkare upprättas en utbildningsplan, som baseras på tre års heltidstjänstgöring och omfattar klinisk tjänstgöring, pedagogisk utbildning, sidoutbildningskurser (diplomkurser), tjänstgöring vid andra kliniker samt vetenskapligt projektarbete med presentation vid internationell vetenskaplig kongress. Sidoutbildningen och projektarbete planeras utifrån den enskilde ST-tandläkarens kunskaper och erfarenhet.

Språk

Utbildningen sker i huvudsak på svenska, men enstaka seminarier och kurser kan ske på engelska.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga

Ansvarig klinikchef är Joannis Grigoriadis.

Ansvarig enhetschef är Anastasios Grigoriadis

Ortodonti

Kvalifikationer

Tandläkarexamen vid ett av KI erkänt universitet. Minst två års tjänstgöring som allmäntandläkare. Goda kunskaper i engelska.
Urvalsprincipen

Urvalsprincipen

På basen av de i ansökningshandlingarna angivna meriterna kallas sökande till personlig intervju varvid meriter och grundkunskaper inom ämnesområdet ortodonti verifieras.

Utbildningens innehåll

Utbildningen på 3,5 år (7 terminer), leder förutom till specialistbehörighet i ortodonti även till Master´s in Medical Sciences (120 hp). Utbildningen är integrerad klinisk verksamhet och teoretiska studier. Den sjunde terminen omfattar arbete med masteruppsatsen.

Följande teoretiska kurser ingår:

  • Klinisk kurs i ortodonti – kraniofacial växt och utveckling (15 hp)
  • Klinisk kurs i ortodonti – ortodontisk biomekanik och behandlingsteknik (15 hp)
  • Klinisk kurs i ortodonti – ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering (15 hp)
  • Klinisk kurs i ortodonti – barnpsykologi/psykiatri och interceptiv ortodonti (7.5hp)
  • Klinisk kurs i ortodonti – ortodontins roll vid oral rehabilitering (7.5p)
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar (30 hp)
  • Examensarbete för master i medicinsk vetenskap – inriktning odontologi (30 hp)

Utbildningen följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77), samt riktlinjerna för europeisk specialistutbildning (European Journal of Orthodontics 1992,14:85-94; 2014, 36:340-9).
Utbildningsprogrammet är full medlem av NEBEOP (Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes). www.nebeop.org

Språk

Engelska.

Kostnader

För närvarande: 300.000:-/termin. Då utbildningen är en "uppdragsutbildning" ska ersättningen betalas av en uppdragsgivare.

Ansvariga

Ansvarig klinikchef är Niels Ganzer

Ansvarig enhetschef är Agneta Karsten

Pedodonti

Kvalifikationer

Minst två års allmäntjänstgöring som tandläkare inkluderande barntandvård.

Urvalsprincipen

Meriter bedöms enligt av SKL (NSATS-gruppen) utarbetat protokoll. De med bäst meriter kallas till intervju. Intervju-kommittén utgörs av klinikledningen. Särskilt meriterade är vetenskaplig erfarenhet samt kurser med inriktning mot barn och ungdom.

Utbildningens innehåll

Tre års heltidstjänstgöring i huvudämnet. Randutbildningen planeras utifrån den enskilde ST-tandläkarens kunskaper och erfarenhet. Utbildningen sker i samarbete med specialistkliniken för pedodonti vid Eastmaninstitutet i Stockholm. Omfattar klinisk tjänstgöring, pedagogisk utbildning, sidoutbildningskurser samt vetenskapligt projektarbete.

Regelbundet deltagande i det av Svenska Pedodontiföreningens anordnade kursutbudet. Seminarier hålls regelbundet på Institutionen för odontologi, minst ett seminarium/månad under terminstid.

Språket

Svenska.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga

Ansvarig klinikchef är Biniyam Wondimu.

Ansvarig enhetschef är Georgios Tsilingaridis

Odontologisk radiologi

Kvalifikationer

Minst två års tjänstgöring som allmäntandläkare omfattande såväl barn- som vuxentandvård.

Urvalsprincipen

Meriter bedöms med utgångspunkt från av SKL (NSATS-gruppen) utarbetat protokoll. De med bäst meriter kallas till intervju. Särskilt meriterade är tjänstgöring inom ämnet, tidigare genomförda ämnesanknutna kurser samt forskningsverksamhet inom ämnet.

Vid första intervjuerna deltar utbildningsansvarig samt institutionens personalansvarige. Den/de som går vidare återkommer för möte med avdelningens lärare och övrig personal, innan slutlig sammanvägd bedömning görs av ansvarig handledare.

Utbildningens innehåll

Utbildningens målbeskrivning följer SOFS 1993:4.

Specialistutbildningen i odontologisk radiologi skall leda fram till särskilda kunskaper och färdigheter i de undersökningsmetoder inom diagnostisk radiologi vilka har odontologiska tillämpningar, samt till kännedom om övriga metoder. Dessutom behövs kunskap om biologiska, fysikaliska och tekniska grunder för olika metoder, om utrustning och om olika bildgivningsprocesser, samt kunskaper om bild- och dosoptimering.

Tyngdpunkten i specialiteten ligger på tolkning av erhållen information från olika bildgivande metoder avseende tänder, käkar, ansiktsskelett, munhåla, näsans bihålor, käkleder, spottkörtlar och svalg samt till dessa organ anslutande vävnader och funktioner. Diagnostiken omfattar patologiska processer, traumatiska och postoperativa tillstånd, samt övriga kraniofaciala avvikelser hos individer i alla åldrar.

Utöver detta ska specialistutbildningen leda fram till nödvändiga kunskaper inom övriga odontologiska specialiteter, medicinsk radiologi och öron-, näs- och halssjukdomar.

Pedagogisk utbildning och träning krävs eftersom arbetsuppgifterna för en specialisttandläkare i odontologisk radiologi innefattar information och utbildning inom ämnesområdet av all tandvårdspersonal samt olika personalkategorier inom sjukvården.

Det vetenskapliga programmet avser genom deltagande i vetenskapliga projekt, ge kunskaper som gör det möjligt att följa med och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet.

För varje antagen ST-tandläkare upprättas en utbildningsplan, som baseras på totalt tre års heltidstjänstgöring. Utbildningen planeras utifrån den enskilde ST-tandläkarens kunskaper och erfarenhet.

Språk

Svenska.

Litteratur, samt vissa seminarier och kurser kräver goda kunskaper i engelska.

Kostnader

För den antagne ST-tandläkaren är tjänstgöringen/utbildningen kostnadsfri. ST-tandläkaren har lön enligt avtal under de tre år som tjänstgöringen/utbildningen pågår.

Ansvariga

Ansvarig klinikchef är Joannis Grigoriadis

Ansvarig enhetschef är Malin Ernberg.

Käkkirurgi

Sedan omorganisationen av käkkirurgi i Stockholm, som genomfördes 2012, är all högspecialiserad käkkirurgisk verksamhet i Stockholm förlagd till en gemensam klinik belägen på Karolinska Universitetssjukhuset under huvudmanskap av Stockholm läns landsting. Sedan 2012 kan institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, således inte erbjuda någon specialisttjänstgöring i käkkirurgi då institutionen saknar en högspecialiserad käkkirurgisk klinik.

GT
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-06-10