Peggy Näsman

Peggy Näsman

Adjunkt/Övertandläkare
E-postadress: peggy.nasman@ki.se
Telefon: +46852488205
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Kariologi och endodonti, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Övertandläkare och enhetschef på enheten för kariologi och endodonti.
  Arbetar även kliniskt på specialistkliniken vid universitetstandvården,
  samt undervisar inom ämnet endodonti på både grundutbildningen och
  specialistutbildningen.
  Jag tog min tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 2003 och erhöll
  specialistkompetens i endodonti 2018. Jag disputerade 2016 på en avhandling
  med titeln ”Epidemiological studies on fluoride exposure and health
  effects”.
  Mitt forskningsfokus är inom epidemiologi och registerstudier, med syftet
  att öka kunskapen om associationen mellan systemisk och oral hälsa, samt
  faktorer som påverkar tandöverlevnad. Jag bedriver även forskning kring
  djup, pulpahotande karies samt kvalitetsutvärdering av vård utförd av
  grund- och specialistutbildningsstudenter.

Artiklar

Anställningar

 • Adjunkt/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI