Jobba på universitetstandvården

Att arbeta hos oss innebär att du är med och medverkar till Karolinska Institutets vision – att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Tillsammans med oss får du vara med och skapa framtidens tandvård.

Gruppbild.
Personalen på lärarkliniken vid universitetstandvården.Foto: Storyboard Film & Television AB

En global arbetsplats med människan i centrum

Universitetstandvården är en arbetsplats för dig som är intresserad av att arbeta i en internationell miljö som präglas av variation och ständigt lärande. Vi erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön. Hos oss möter du kollegor och studenter från hela världen med ett gemensamt mål, att bedriva och delta i medicinsk utbildning och tandvård av toppkvalitet ur ett internationellt perspektiv. Faktum är att våra utbildningar topprankats sedan ämnet tandvård började rankas.

"Jag arbetar på Karolinska Institutet för att det är en arbetsplats som låtit mig växa och utvecklas åt det håll jag har velat. Jag väljer att jobba kvar på KI för möjligheterna att fortsätta förverkliga mina drömmar är stora. KI är en arbetsplats där hela världen möts. En värld av möjligheter där drömmar blir verklighet!"

Patricia, tandvårdschef

Bidra till nya betydande upptäckter

Vid Karolinska Institutet har en rad upptäckter gjorts som har förändrat världen. Av de åtta svenskar som hittills fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin kommer fem från Karolinska Institutet. Inom tandvården är den absolut viktigaste upptäckten vid KI den som Yngve Eriksson gjorde på 1960-talet om fluorideringens stora betydelse för tandhälsan. Ett pionjärarbete som minskat hål i tänderna hos barn och ungdomar. På senare år har även forskare hos oss upptäckt att perifera gliaceller (en sorts nervceller) kan rekryteras som stamceller för både odontoblaster och pulpaceller och därmed medverka i tandutveckling och regeneration av tandvävnad.

Betydande upptäckter vid KI.

Samverka lokalt och globalt

Universitetstandvården har ett nära samarbete med institutionen för odontologi, där den teoretiska utbildningen och odontologiska forskningen bedrivs. Många av oss som är anställda på universitetstandvården arbetar även till viss del på institutionen. Vidare samarbetar universitetstandvården även regionalt och nationellt. 

Vi värnar om vår arbetsmiljö och om miljön

Universitetstandvården erbjuder en kreativ och stimulerande miljö där dina kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Vi värnar om vår arbetsplats och varandra. Därför står arbetsmiljöfrågor högt upp på vår agenda.

Även miljöarbete är något som är viktigt för oss. Det är också en naturlig del i vår vardag. Alla medarbetare involveras och har möjlighet att bidra i arbetet med hållbar utveckling. 

Läs mer om vårt miljöarbete.

"När jag började på universitetstandvården fick jag en väldigt bra introduktion från början till slut. Bland annat stöttar jag studenter i deras utbildning. Då kommer mina erfarenheter väl till användning och jag utvecklas även själv. Därutöver får jag delta i seminarium och hänga med i utvecklingen."

Aysel, tandsköterska

Studenter och anställda hänger i en stång i campusgymmet Base
KI:s egna gym Base vid campus Flemingsberg. Foto: Anders Wiberg

Hälsan är viktig för oss, så klart

Vi vill främja hälsan hos våra medarbetare. Därför erbjuds alla medarbetare bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och gratis träning på det intilliggande gymmet Base. KI anordnar även olika hälsofrämjande evenemang, som alla medarbetare har möjlighet att delta vid.

Andra fördelar med att arbeta på KI

Som anställd hos oss får du såklart förmånligt kollektivavtal med en bra tjänstepension. Du får även ta del av och KI:s generella erbjudanden och anställningsförmåner, exempelvis föräldralön och generös semester.

Jobba på KI

Läs gärna mer på KI:s medarbetarportal om att vara anställd på KI.

Lediga jobb

Nedan hittar du samtliga lediga tjänster vid universitetstandvården. Se även jobba på institutionen för odontologi

Våra lediga tjänster

AK
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-11-27