Skip to main content

GEMG - gener och miljö vid myastenia gravis

Välkommen till GEMG-studien

GEMG (En studie om betydelsen av gener och miljö vid myastenia gravis) är en nationell studie som undersöker orsakerna till varför människor drabbas av sjukdomen myastenia gravis (MG). Det är den hittills största studien i världen där både miljöns och genetikens påverkan på sjukdomens uppkomst och förlopp studeras.

Förhoppningen med forskningen är att den ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som orsakar myastenia gravis. Med sådan kunskap ökar också möjligheterna att behandla och förebygga denna sjukdom, som leder till svåra lidanden.

Huvudansvariga för GEMG är läkare och forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Deltagande patienter identifieras med hjälp av det nationella Neuroregistret, nio av de största neurologklinikerna i landet och patientorganisationen Neuroförbundet.

Inloggning till enkäten

Om du har blivit tillfrågad att delta kan du logga in nedan.

Logga in

Har du svårt att logga in? Tänk på att inloggningen är känslig för stora och små bokstäver i användarnamn och lösenord. Om du inte kan logga in, höra av dig till Susanna Brauner, så hjälper vi dig lösa problemet så fort som möjligt!

Vill du delta i studien eller har du frågor?

Kontakta Susanna Brauner, se kontaktinformation nedan.

Kontaktinformation

Susanna Brauner (läkare, forskare)
Telefon: 073-145 25 49
Email: susanna.brauner@ki.se

Fredrik Piehl (överläkare, professor)
Telefon: 073-671 81 01
Email: fredrik.piehl@ki.se