Läkares arbete med sjukskrivning

Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen och sjukfrånvaro är en vanlig ordination i svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt är den vetenskapligt baserade kunskapen om detta mycket knapp. Sådan kunskap behövs både som bas för interventioner och för att utvärdera genomförda åtgärder.

I detta projekt har vi genomfört fyra omfattande datainsamlingar via enkäter, en år 2004, en 2008, en 2012 och en år 2017, samt flera mindre datainsamlingar. Flertalet publikationer är på engelska. Nedan finner du de rapporter som skrivits på svenska. Vi har även gjort systematiska litteraturöversikter inom området.

Här hittar du mer information om projektet samt en lista på alla publikationer.

Här nedan kan du läsa de rapporter som är publicerade från enkäten till läkare år 2017:

Läkares samverkan med Försäkringskassan_Rapport 2020

Sammanfattning av rapporten Läkares samverkan med Försäkringskassan

Läkares erfarenheter av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd och av digitalisering av läkarintyg rapport 2018

Läkares arbete med sjukskrivning i Stockholm, 2017, 2012, 2008 och 2004

Huvudrapport från enkät 2017 och jämförelser med resultat från enkäterna 2012, 2008 resp 2004

Första rapporten från en enkät till läkare år 2017

Läkares arbete med sjukskrivning i Jönköpings län. Rapport från enkät år 2017

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Södermanlands län. Resultat från enkät år 2017 och jämförelse med resultat från motsvarande enkäter år 2012 och 2008

 

Här nedan kan du läsa de rapporter som är publicerade från enkäten till läkare år 2012:

Läkares upplevelser av kontakter med Försäkringskassan - med fokus på förtroende. Socialförsäkringsrapport 2015:9

Huvudrapporten: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning

En sammanfattning av huvudrapporten

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm

Rapport: AT- och ST-läkares försäkringsmedicinska kompetensutveckling, Stockholm

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Östergötland

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Dalarnas län

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Kalmar län

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Södermanlands län

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Gävleborgs län

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västerbottens län

Rapport: Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Rapporter från en enkät till läkare år 2008

1. Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Svärd V. Läkares arbete med sjukskrivning i Stockholm, 2017, 2012, 2008 och 2004

2. Alexanderson K, Arrelöv B, Ekmer A, Hagberg J, Lindholm C, Löfgren A, Nilsson G, Skånér Y, Söderberg E, Södersten E. Läkares arbete med sjukskrivning. Enkät till alla läkare i Sverige 2008. Utveckling sedan 2004 i Östergötland och Stockholm. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2009.

3. Skånér Y, Södersten E, Ekmer A, Arrelöv B, Lindholm C, Alexanderson K. Läkares arbete med sjukskrivning i Stockholms län. Resultat från två enkäter till läkarna i Stockholm, 2004 och 2008. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2009.

4. Alexanderson K, Ekmer A, Lindholm C, Södersten E. Läkares arbete med sjukskrivning; Resultat för Dalarna. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2009

5. Söderberg E, Södersten E, Lindholm C, Alexanderson K. Läkares arbete med sjukskrivning i Östergötland. Resultat från två enkäter, 2004 och 2008. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Linköpings universitet; 2009.

6. Ekmer A, Södersten E, Lindholm C, Alexanderson K. Äldre läkares arbete med sjukskrivning. Resultat för läkare i åldern 65 år och äldre. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2010.

7. Lindholm C, Hinas E, Kjeldgård L, Alexanderson K. Läkares arbete med sjukskrivning; Resultat för Kalmar län. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2010.

8. Lindholm C, Hinas E, Kjeldgård L, Alexanderson K. Läkares arbete med sjukskrivning; Resultat för Gävleborgs län. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2010.

9. Alexanderson K, Ekmer A, Hinas E, Lindholm C, Löfgren A. AT- och ST-läkares önskemål om kompetens och kompetensutveckling i arbetet med sjukskrivningar. Rapport avseende Stockholms län. Sektionen för försäkringsmedicin, KI; 2010.

10. Löfgren A. Sjukskrivning - en problematisk arbetsuppgift för många läkare. Läkartidningen 2010 Aug 31;35:1993.

11. Kjeldgård L, Alexanderson K. Läkares arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län. Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 2013.

Rapporter från en enkät till läkare år 2004

1. Alexanderson K, Arrelöv B, Hagberg J, Karlsryd E, Löfgren A, Ponzer S, Thomsson H, Söderberg E. Läkares arbete med sjukskrivning - en enkätstudie: Försäkringskassan, Länskontoren i Stockholm och Östergötland, KI, Landstingen Östergötland och Stockholm; 2005:46.

2. Alexanderson K, Arrelöv B, Karlsryd E, Löfgren A, Ponzer S, Söderberg E, Thomsson H. Delstudie 6 - Enkät till läkare om arbetet med sjukskrivning I: Alexanderson K, red. Bilaga till rapporten "Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning". Stockholm, Sektionen för personskadeprevention, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet; 2005. s. 141-54.

3. Karlsryd E, Östling E. Läkare anser - om kontakter med Försäkringskassan i samband med sjukskrivningsärenden: Försäkringskassan, Länskontoret Stockholm; 2005:47.

4. Gerner U. Läkares roll i samband med sjukskrivning synpunkter från läkare i en enkätstudie: Försäkringskassan, Länskontoret Stockholm; 2006:49.

5. Löfgren A. Läkares arbete med sjukskrivning problem och önskemål inom olika kliniska verksamheter. Sektionen för personskadeprevention, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2006.

6. Löfgren A, Hagberg J, Alexanderson K. Uppdrag: sjukskrivning. AT och ST-läkares problem med och önskemål kring kompetensutveckling i arbetet med sjukskrivning. Sektionen för personskadeprevention, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2006.

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-13