Barnafödande och sjukfrånvaro

År 2013 publicerade vi denna rapport om en tvillingstudie med syftet att få ökad kunskap om samband mellan att ha fött barn och sjuklighet (mätt som slutenvård vanligen på sjukhus, läkarbesök i specialiserad öppenvård samt förtida död), sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning (SA), generellt och i olika diagnoser. Det fanns inga större skillnader i sjukfrånvaro per år mellan kvinnor som fött respektive inte fött barn, med undantag av året före förlossningen för de som fött barn. Däremot har kvinnor som inte fött barn ett betydligt högre medelantal dagar med sjuk- och aktivitetsersättning än de som fött barn. Sjuklighet mätt som slutenvård efter första förlossningen har betydelse för sjukfrånvaro och SA.

Läs rapporten här

AE
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-03-12