Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Det nyligen framtagna instrumentet för bedömning av långtidssjukskrivnas aktivitetsförmåga (AFU) prövas nu i åtta landsting. Vi har, på uppdrag av Försäkringskassan, studerat de psykologiska och sjukgymnastiska utvidgade undersökningarna inom utredningarna. Vi har även gjort en studie av hur personer som genomgår en AFU upplever den och hur de blir bemötta i samband med den. Resultaten från dessa tre projekt redovisas i tre rapporter:

Utvärdering av utvidgad sjukgymnastisk undersökning inom aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Psykologers och läkares arbete med psykologutredningen vid aktivitetsförmågeutredning (AFU) – svårigheter och utmaningar

Sjukskrivna personers upplevelse av AFU

AE
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-02-26