Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters sjukskrivning

I detta projekt görs olika delstudier.

Vi har publicerat en rapport med resultat från intervjuer med chefer från samtliga landsting i Sverige om hur de leder och styr hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning. Resultaten jämförs med resultat från en motsvarande baslinjestudie 2007 dvs samma år som den så kallade sjukskrivningsmiljarden introducerades.

Rapport 2013

Sammanfattning av rapporten 2013

Rapporten från baslinjestudien 2007

KA
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2024-07-04