Skip to main content

Forskarutbildning vid CLINTEC

CLINTEC har en mycket god aktivitet inom forskarutbildningen med cirka 210 registrerade forskarstuderande till licentiat- respektive doktorsexamen. Vi examinerar och antar till forskarutbildningen cirka 15-20 studenter varje år inom 11 olika forskarutbildningsområden. Flertalet av våra forskarstuderande har som arbetsgivare, någon av de kliniker som CLINTEC samverkar med.

AW
Agneta Wittlock
2019-12-12
Agneta Wittlock