ISP-seminarium

ISP-seminariet fungerar som ett startseminarium och välkomnande för nyantagna doktorander som närvarar tillsammans med sina huvudhandledare för att presentera sina forskningsprojekt.

Efter att en doktorand antagits till forskarutbildningen vid CLINTEC får doktoranden en inbjudan till ISP-seminarium per mejl. Doktoranden närvarar tillsammans med sin huvudhandledare för att presentera och diskutera sitt forskningsprojekt. Presentationen skall ges på engelska med hjälp av en PowerPoint presentation om totalt 4 bilder exkl. titelbild (inga animationer tillåts i presentationen).

Flera nyantagna doktorander bjuds in till seminariet för att presentera sina forskningsprojekt. Alla inbjudna doktorander och huvudhandledare närvarar vid hela seminariet för lyssna att delta i diskussionerna efter varje presentation.

Åhörare är också välkomna att delta, men en föranmälan behöver göras till Christina de la Rosa senast tre dagar innan datumet för seminariet. 

ISP står för individuell studieplan 

Den individuella studieplanen ska lämnas in senast en månad efter antagning och ISP-seminariet ska genomföras vid det första tillfället då både doktorand och huvudhandledare kan närvara.

Kommande ISP-seminarier vid CLINTEC

ISP-seminarium / Doktorandpresentationer
Datum Tid Lokal
Tisdag 28 maj 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
11 september 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 3, B63, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
15 oktober 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
3 december 2024 Kl. 15.00 - 17.00 Kursrum 1, K64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
CD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-05-02