Om oss på forskarutbildningen

Vid CLINTEC arbetar studierektorer och forskarutbildningsadministratör löpande med ärenden som berör forskarutbildningen. Forskarutbildningsrådet tar beslut i frågor som berör ansökningar om grönt ljus och inrättande av doktorandplatser. Har du frågor om forskarutbildningen eller vill lämna dokument för signatur, kontakta i första hand forskarutbildningsadministratören.

Studierektorer vid forskarutbildningen och forskarutbildningsadministratören arbetar övergripande med de processer som berör forskarutbildningen på institutionen. Vi arbetar med granskning av den individuella studieplanen samt ansökningar om halvtidskotroll och disputation. Studierektorerna bedömer även ansökningar om tillgodoräknanden och poänggivande moment. För hjälp med handläggning av dina ärenden kontaktar du forskarutbildningsadministratören.

Studierektor

Profile image

Li Felländer-Tsai

Professor/Överläkare

Stf studierektor

Forskarutbildningsadministratör

Profile image

Christina de la Rosa

Utbildningsadministratör

Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningrådet vid CLINTEC behandlar ansökningar om grönt ljus och inrättande av doktorandplats. I forskarutbildningsrådet sitter prefekt, studierektorer och administrativ chef. Rådet har också en plats för studentrepresentant som för närvarande är vakant. 

Rådets sekreterare och kontaktperson är forskningsutbildningsadministratören. 

CD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-05-29