Forskare inom SCAPA

Dessa forskare och forskarstuderande verkar inom projekt relaterade till Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology - SCAPA.

Filip Asp

Anknuten till Forskning

Erik Berninger

Anknuten till Forskning

Åsa Bonnard

Anknuten till Forskning

Maoli Duan

Anknuten till Forskning
08-585 818 19

Martin Eklöf

Anknuten till Forskning

Cecilia Engmér Berglin

Anknuten till Forskning

Marlin Johansson

Anknuten till Forskning

Eva Karltorp

Anknuten till Forskning

Niki Karpeta

Doktorand

Ulrika Löfkvist

Anknuten till Forskning

Anna Persson

Anknuten till Forskning

Henrik Smeds

Anknuten till Forskning

Bo Tideholm

Anknuten till Forskning
0769 480 400

Inger Uhlén

Anknuten till Forskning
08-585 815 73

Jeremy Wales

Anknuten till Forskning

Luca Verrecchia

FA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-02-06