Bebis med hörlurar

SCAPA - Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology

Diagnostik och korrekt behandling av hörselnedsättningar ställer stora krav på samverkan mellan medicin och teknik.

Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology - SCAPA syftar till att utveckla en medicinsk-teknisk bas för upptäckt, diagnos och intervention av medfödda hörselnedsättningar.

Foto: Jenny Andersson

Nyheter/ på gång inom SCAPA